Uddannelse – Københavns Universitet

FIRE > Uddannelse

Uddannelse

Den grundlæggende skatteret indgår som en fast del af juristens uddannelse på Det Juridiske Fakultet, idet kursusfaget Grundlæggende Skatteret/Skatteret er et obligatorisk fag på kandidatuddannelsen. Kurset i skatteret [Link til kursusbeskrivelsen] giver de studerende en bred skatteretlig viden og en solid forståelse for de bærende principper i skatteretten, så de bliver i stand til at identificere og fremkomme med løsningsforslag til skatteretlige problemstillinger. 

Herudover har de studerende med særlig interesse for skatte- og afgiftsret mulighed for at tilvælge følgende valgfag på kandidatuddannelsen:

Eksterne deltidsstuderende, herunder fra en privat/offentlig virksomhed m.v., er meget velkomne, idet eksterne deltidsstuderende er med til at bidrage til dynamikken i undervisningen gennem deres erhvervserfaring. Kursusfagene er velegnede som generel efteruddannelse eller specialisering, hvilket særligt er gældende for kurset i momsret.

Se udtalelser fra tidligere studerende i foråret 2016

Specialevejledningen i skatte- og afgiftsret varetages primært af interne forskere/undervisere samt enkelte eksterne lektorer. Med henblik på at fremme specialeskrivning i skatte- og afgiftsretlige emner afholdes der 2 årlige specialeseminarer, herunder med deltagelse af eksterne samarbejdsparter/virksomhedsvejledere, hvor de studerende, forskere og virksomhedsvejledere kan drøfte skatte- og afgiftsretlige specialeemner.

Se mere om specialer.

Forskningsgruppen fokuserer løbende på at videreudvikle eksisterende kursusfag og udvikle nye skatte- og afgiftsretlige kursusfag, hvilket f.eks. kunne være inden for M&A skatte- og afgiftsretlige forhold, skatte- og afgiftsproces, transfer pricing, toldret, punktafgifter m.v.

Vi hører gerne idéer og forslag til udbuddet af skatte- og afgiftsretlige kursusfag, ligesom vi gerne indgår samarbejde med eksterne parter om oprettelsen af nye skatte- og afgiftsretlige kursusfag.