Forskning

Forskningsgruppens forskningsfelt er skatte- og afgiftsrettenForskningsgruppens forskningsfelt er skatte- og afgiftsretten. Forskningsfeltet spænder bredt over materiel og formel skatte- og afgiftsret, eksempelvis personbeskatning, erhvervsbeskatning, fondsbeskatning, dødsbobeskatning, selskabsbeskatning, international beskatning, EU-skatteret, momsret, skatte- og afgiftsproces, skattestrafferet, skatteforvaltningsret m.v.

Det forskningsmæssige sigte er forskning i national ret såvel som i EU-ret og international ret, der har stor betydning på skatte- og afgiftsområdet. Herudover har forskningsgruppen fokus på tværfaglig forskning og samarbejde med forskere inden for andre retsområder som f.eks. socialret, forvaltningsret, erhvervsretlige områder m.v., ligesom forskningsgruppen opsøger samarbejde om tværdisciplinær forskning og uddannelse med forskere inden for pædagogik, økonomi, politologi m.v.

Forskningsgruppen er internationalt orientereret, og opmuntrer interne forskere til at tage ud som gæsteforskere på udenlandske universiteter, samt opfordrer eksterne udenlandske forskere til at komme på gæsteforskerophold ved Københavns Universitet.

Forskningsgruppen støtter op omkring erhvervsrelateret forskning i skatte- og afgiftsretlige emner grundet den store betydning, som skatte- og afgiftsretten har for erhvervslivet. Vi indgår derfor gerne i kortere eller længere samarbejder med eksterne parter fra private/offentlige virksomheder om erhvervsforskning f.eks. i form af Erhvervs-ph.d.-projekter, Erhvervs-post.doc.-projekter, Erhvervsprojektforskerstillinger af f.eks. 1-3 måneders varighed m.v. 

Af igangværende skatte- og afgiftsretlige forskningsprojekter kan nævnes: