30. november 2023

Bevilling til undersøgelse af sikkerhed, orden og relationer i de danske fængsler

BEVILLING

Adjunkt Julie Laursen har netop fået en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet ”Exceptional Prisoners in Exceptional Prisons: Challenges to Order in the contemporary Danish Prison Service”.

Julie Laursen

Adjunkt Julie Laursen har netop fået en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet ”Exceptional Prisoners in Exceptional Prisons: Challenges to Order in the contemporary Danish Prison Service”. Med bevillingen vil forskerne undersøge, hvordan Kriminalforsorgens grundlæggende værdier om normalitet, åbenhed og resocialisering i disse år udfordres og forvandles dels af strukturelle udfordringer som overfyldte fængsler og manglen på betjente, dels af forskellige grupper af indsatte, herunder dem på højeste sikkerhedsniveau, indsatte med relationer til rocker- og bandegrupperinger samt indsatte med psykisk sygdom.

Disse grupper af indsatte holdes ofte adskilt på mindre afdelinger, modtager færre rehabiliterende initiativer og bliver oftere idømt disciplinærstraffe. Forskningsprojektet vil undersøge, hvordan orden i fængsler forstås, skabes og forhandles på både et straffepolitisk, institutionelt og individuelt niveau, og projektet vil bidrage med viden om, hvordan de politiske tiltag om orden og sikkerhed udspiller sig i fængslernes praksis, herunder hvordan betjente og indsatte forhandler orden og sikkerhed lokalt.
 
Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af kvalitative metoder (deltagerobservation, interviews, fokuserede samtaler) i fængsler og Kriminalforsorgens Direktorat samt udvalgte Områdekontorer og ved hjælp af registerdata.

Sapere Aude bevillingen sigter mod at give yngre forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle deres forskningsideer samt udvikle eller styrke deres kompetencer som forskningsledere. Stort tillykke til Julie Laursen med den flotte bevilling og tak til Danmarks Frie Forskningsfond for støtten.

Læs mere om de øvrige modtagere af Sapere Aude her 

Psst..er du nysgerrig efter mere viden om Julie Laursens forskning, så mød hende i Videnskabernes Selskab

Emner