7. juli 2023

Professor Helle Porsdam med i podcast fra Folkemødet 2023

Professor Helle Porsdam

D. 16. Juni 2023 deltog professor Helle Porsdam i en paneldiskussion på Folkemødet om ’Videnskabens troværdighed i en sort/hvid medievirkelighed’.

Hvad betyder det, når forskere erkender deres fejl, eller når vi opdager, at videnskaben ikke kan give os 100% sikker viden?

Selvom forskere er trænede i at anerkende begrænsningerne ved deres forskning, kan det være udfordrende at formidle denne usikkerhed til en bredere befolkning. Hvordan kan videnskab formidles på en måde, der anerkender usikkerhed, uden at det skaber mistillid til videnskaben? Og hvad er mediernes rolle og ansvar i dette?

Paneldeltagerne var foruden Helle Porsdam også filosofiprofessor ved Syddansk Universitet Mikkel Gerken, professor i klimaforandringer ved Syddansk Universitet Sebastian Mernild og Zetland-chefredaktør Lea Korsgaard.

Diskussionen, som blev afholdt i Carlsbergfamiliens telt med journalist Nynne Bjerre Christensen som moderator, kan høres her:

Carlsbergfondets podcast: Folkemødet 2023: Videnskabens troværdighed i en sort/hvid medievirkelighed (libsyn.com)

Emner