17. marts 2023

Lektor Lars Holmberg på SSP-samrådets årsmøde

Sammen med professor emeritus Flemming Balvig holder Lars Holmberg oplæg om ”Skoletrivsel og sociale misforståelser blandt udskolingselever” på SSP-samrådets årsmøde 21. marts.

Emner