Muslimernes Muhammad – og alle andres

Jakob Skovgaard-Petersen skrev bogen, Muslimernes Muhammad – og alle andres (Gyldendal, 2020), for at fremme en relevant islamologisk viden og dannelse. Den viden er en delmængde af en bredere humanistisk-historisk dannelse, som indbefatter den type kulturel selvtillid, der tillader sin indehaver nysgerrigt og åbent at gøre verden til sin egen – og at turde handle i den. Muhammad er over os og iblandt os, men han har i bund og grund allerede været en del af vores kultur i mange århundreder. I dette oplæg diskuteres, hvordan vi – muslimer såvel som ikke-muslimer – bedst forvalter dette, også retligt.

Jakob Skovgaard-Petersen er professor i islamiske studier og har skrevet en lang række bøger og artikler om Mellemøsten og islam.

Arrangementet er åbent for alle.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 25. april 2022 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Birgitte Meinertz, e-mail: birgitte.lohse.meinertz@jur.ku.dk