Thomas Riis

Thomas Riis

Professor

Thomas Riis forsker og underviser navnlig i immaterialret, men beskæftiger sig endvidere med retsøkonomi, markedsføringsret, erstatningsret og procesret. Han har skrevet ph.d.-afhandling om ophavsret og retsøkonomi (1996) og doktordisputats om håndhævelse af immaterialrettigheder (2005). Han har publiceret en lang række artikler inden for disse områder i nationale og internationale tidsskrifter. Thomas har varetaget forskellige funktioner på Det Juridiske Fakultet og har siden 2019 være studieleder for fakultetets kandidatuddannelser.

Primære forskningsområder

Immaterialret

Retsøkonomi

Erstatningsret

 

Interesseområder

IT-ret

Procesret

Obligationsret

Markedsføringsret

Informationsret

Personlighedsret

ID: 1790621