Morten Rosenmeier

Morten Rosenmeier

Professor

Medlem af:

  Jeg er professor i ophavsret og tilknyttet Center for Informations- og Innovationsret (CIIR). Jeg har arbejdet på Det Juridiske Fakultet siden 1997, fra 2010 som professor.

  Se min tiltrædelsesforelæsning som web-tv her.

  Jeg er forfatter til forskellige bøger og artikler om især ophavsret. Se nærmere min publikationsliste.

  Ud over at beskæftige mig med ophavsret interesserer jeg mig bl.a. meget for det juridiske sprog,  herunder spørgsmålet om, hvad god juridisk formidling er. Jeg får bl.a. afløb for denne interesse via mit medlemsskab i Retslingvistisk Netværk (Reline). Jeg interesserer mig også meget for forskningsetiske og -juridiske spørgsmål og har bl.a. haft det privilegium at levere en række artikler til www.forskerportalen.dk. Desuden er jeg, sammen med min kollega Clement Petersen, særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis på Det Juridiske Fakultet.

  Se nærmere mit CV andetsteds her på siden.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg underviser og vejleder i immaterialret, entertainmentret og informationsret.

  Mulige interessekonflikter

  Se nærmere mit CV.

  ID: 10190