Henrik Udsen

Henrik Udsen

Professor

Medlem af:

  Henrik Udsen forsker og underviser inden for it-ret, it-kontraktret, obligationsret, persondataret og informationsret. Han har skrevet ph.d.-afhandling om ansvarsspørgsmål ved brug af digitale signaturer (2001) og doktordisputats om informationsretlige grundsætninger (2009). Senest har han publiceret en samlet fremstilling af it-retten (2013) og en fremstilling af it-kontraktretten (2014). Herudover har Henrik skrevet en lang række artikler inden for sine forskningsområder og er en hyppigt anvendt foredragsholder. Han er leder af Det Juridiske Fakultets Center for informations- og innovationsret.

  Primære forskningsområder

  • It-ret
  • It-kontraktret
  • Obligationsret
  • Persondataret
  • Informationsret 

  Interesseområder

  • It-ret
  • It-kontraktret
  • Obligationsret
  • Persondataret
  • Informationsret
  • Immaterialret
  • Medieret
  • Personlighedsret

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • It-ret
  • It-kontraktret
  • Persondataret
  • Informationsret

  ID: 7725