Henrik Udsen

Henrik Udsen

Professor

Henrik Udsen forsker og underviser inden for it-ret, it-kontraktret, obligationsret, persondataret og informationsret. Han har skrevet ph.d.-afhandling om ansvarsspørgsmål ved brug af digitale signaturer (2001) og doktordisputats om informationsretlige grundsætninger (2009). Senest har han publiceret en samlet fremstilling af it-retten (2013) og en fremstilling af it-kontraktretten (2014). Herudover har Henrik skrevet en lang række artikler inden for sine forskningsområder og er en hyppigt anvendt foredragsholder. Han er leder af Det Juridiske Fakultets Center for informations- og innovationsret.

Primære forskningsområder

 • It-ret
 • It-kontraktret
 • Obligationsret
 • Persondataret
 • Informationsret 

Interesseområder

 • It-ret
 • It-kontraktret
 • Obligationsret
 • Persondataret
 • Informationsret
 • Immaterialret
 • Medieret
 • Personlighedsret

Undervisnings- og vejledningsområder

 • It-ret
 • It-kontraktret
 • Persondataret
 • Informationsret

ID: 7725