Miljøorganisationers skal efter Aarhus-konventionens art. 9(2) have adgang til at håndhæve habitatdirektivet: - en kommentar til EU-domstolens dom i sag C-243/15

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Med dommen i sag C-243/15 LZ II har EU-domstolens Store Afdeling nu for anden gang taget stilling til Aarhus-konventionens betydning i en slovakisk sag om etablering af hegn i et Natura 2000 område og beskyttelse af den brune bjørn. Mens EU-domstolen i sag C-240/09 LZ I, der vedrørte samme sag, fastslog, at Aarhus-konventionens art. 9(3) ikke har direkte effekt, viser den seneste dom, at etablering af et hegn i et Natura 2000 område på grundlag af habitatdirektivets art. 6(3) kan give NGO’er et direkte krav på søgsmålsmålsadgang efter Aarhus-konventionens art. 9(2), der har direkte effekt. Begrundelsen er, at de nærmere regler om NGO’ers søgsmålsadgang efter Aarhus-konventionens art. 9(2) ikke er begrænset til projekter listet i konventionens bilag, men også omfatter andre aktiviteter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, hvilket skal fortolkes udvidende. Den nærmere begrundelse og rækkevidde af dommen belyses i det følgende, hvor tillige dommens konsekvenser for dansk retspraksis overvejes.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Miljø
Udgave nummer1
Sider (fra-til)3-12
Antal sider10
ISSN1603-8398
StatusUdgivet - 2017

ID: 172923110