Kræver mindre ændringer af planer miljøvurdering, og er fredninger omfattet af miljøvurderingsloven?

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Det forekommer jævnligt, at en myndighed ønsker at ændre en plan, fordi grundlaget for planen har ændret sig. Dette kan skyldes nye viden, ændrede faktiske omstændigheder, ændrede hensigter eller ønsker om præcisering. Ofte drejer det sig om en plan, der sagligt er omfattet af miljøvurderingsloven, hvorfor spørgsmålet er, om ændringen af planen kræver miljøvurdering og offentlig høring efter miljøvurderingsloven. I en ny dom i sag C-473/14 har EU-domstolen fastslået, at SMV-direktivets krav om miljøvurdering og offentlig høring også gælder mindre ændringer af en fredningsplan, uanset ændringen havde karakter af en præcisering for at styrke naturbeskyttelsen, når den oprindelige plan ikke havde været genstand for en miljøvurdering og en offentlig høring, der modsvarer kravene i direktivet. Artiklen drøfter dommen og dens konsekvenser og sammenholder med dele af Natur- og Miljøklagenævnets praksis. Dette afsluttes med en drøftelse af, om fredninger efter naturbeskyttelsesloven kan anses for en plan eller et projekt, hvor det konkluderes, at fredninger efter naturbeskyttelseslovens § 38 er omfattet af miljøvurderingsloven, og at manglende miljøvurdering af fredningsforslag fremover må føre til ugyldighed af fredningen.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Miljø
Udgave nummer1
Sider (fra-til)3-12
Antal sider10
ISSN1603-8398
StatusUdgivet - 31 jan. 2016

ID: 154398564