Betænkning om strafudmåling: Betænkning om strafudmåling afgivet af Udvalget til afdækning af forholdet mellem strafferammer og strafniveauer. Betænkning nr. 1581. Bind I-III.

Publikation: Bidrag til udredning/notatBidrag til faglig redegørelsefagfællebedømt

  • Vestergaard, Jørn
  • Freja Thorup Aahauge
  • Henrik Bloch Andersen
  • Karoline Normann
  • Eva Rønne
  • Jørgen Lougart
  • Morten Holland Heide
Udvalget til afdækning af forholdet mellem strafniveauer og strafferammer har foretaget en kortlægning af strafniveauerne for overtrædelse af straffelovens mest centrale kapitler og bestemmelser. Udvalget har på den baggrund for de enkelte bestemmelser vurderet, i hvilket omfang domstolene har udnyttet strafferammerne. Herudover har udvalget for de enkelte lovændringer vurderet, om domstolene har fulgt lovgivers anvisninger i lovbemærkningerne om strafniveauet i konkrete sager. Udvalget har i forbindelse med afdækningen gennemgået mere end 1.400 domme.

Udvalget konkluderer herudover, at strafferammerne på nogle områder udnyttes fuldt ud. Det gælder bl.a. narkotikaområdet, hvor der i de allergroveste sager er udmålt straffe på 16 års fængsel, hvilket er maksimumstraffen. På andre områder som f.eks. simpel og grov vold udnyttes strafferammerne ikke fuldt ud. Som forklaring peger udvalget bl.a. på, at der ofte dømmes efter en strengere voldsbestemmelse i de tilfælde, hvor forbrydelsen ville blive takseret til en straf i den øvre del af strafferammen. Det vil sige, at en forbrydelse, der f.eks. ville ligge i den høje ende af strafferammen for simpel vold, ofte i stedet vil blive omfattet af den strengere bestemmelse om grov vold. Udvalget konstaterer samtidig, at der udmåles straffe inden for hele strafferammen, hvis man ser på voldsforbrydelserne fordelt over den samlede strafferamme for alle voldsbestemmelserne, som strækker sig fra bøde til fængsel i 10 år.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato1 sep. 2023
Antal sider1125
StatusUdgivet - 1 sep. 2023

ID: 364496568