Morten Rosenmeier

Morten Rosenmeier

Professor


Ansættelser

2010          Professor
2004-2010   Lektor
2001-2004   Adjunkt
1997-2000   Ph.d.-stipendiat
1995-1997   Fuldmægtig i Civilretsdirektoratet

 

Uddannelse

2001  Ph.d.
1995  Cand.jur.

 

Aktuelle hverv

Formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikerne

UBVAs repræsentant i bestyrelserne for Forfatternes Forvaltningsselskab (formand), Copydan Tekst og Node (formand), VISDA (medlem af forretningsudvalget), Copydan Arkiv og Foreningen til beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk

Formand for Dansk Selskab for Ophavsret og selskabets repræsentant i eksekutivkomiteen for Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)

Medlem af, og juridisk rådgiver for, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Medlem af bestyrelsen for Gramex

Medlem af styregruppen for Retslingvistisk Netværk (Reline)

Formand for Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb til musik

Formandssuppleant i Biblioteksafgiftsnævnet

Medlem af styregruppen for Projekt jurabog

Næstformand for bestyrelsen for Arbejdsretlig Forskningsfond (Hasselbalchfonden)

Særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis på Det Juridiske Fakultet

 

Tidligere hverv

Tillidspræsentant for ph.d.-stipendiater, adjunkter og lektorer på Det Juridiske Fakultet 2006-2010

Medlem af Det Juridiske Fakultets samarbejdsudvalg 2006-2010

Suppleant i Studienævnet på Det Juridiske Fakultet 2006-2010, medlem i 2008

Medlem af bestyrelsen for MENTIQA – Skolen for børn med særlige forudsætninger (nu Atheneskolen) 2005-2007

Formand for Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for billedkunst 2016-17

Medlem af bestyrelsen for Copydan Fællesforeningen 2017-2019

 

Andet

Modtager af Bibliotekarforbundets ærespris Døssingprisen 2014

Modtager af Foreningen for Entertainment- og Medierets ærespris Koktvedgaardprisen 2019

 

ID: 10190