Om Det Juridiske Fakultet forskning

Fakultetet skal være kendetegnet ved levering af forskning med international gennemslagskraft. Dette skal ske gennem målrettet rekruttering samt kompetence- og karriereudvikling.

Forskere på alle stillingsniveauer skal tilbydes uddannelsesprogrammer af høj kvalitet i løbet af hele deres karriere på fakultetet.

Disse uddannelsesprogrammer for forskere skal styrke forskningskompetencerne inden for relevante områder.

Fakultetets forskningscentre er omdrejningspunkt for forskeruddannelse og vejledning på alle niveauer.

Læs mere i Strategi 2018-2023