WELMA's nyhedsbrev nr. 4 - 2016

Kære nyhedslæser,

Hermed information om to ph.d.-afhandlinger indenfor WELMAs forskningsområde, som skal forsvares i december og januar. 

Shaping Bodies and Laws - A Comparative Study of Cosmetic Surgery Regulation in England, Denmark and Europe

Af ph.d. stipendiat Diana Nacea

Forsvaret finder sted tirsdag 20. december 2016 kl. 13:00 i Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K

NB: Forsvaret finder sted på engelsk

Afhandlingen rejser et kritisk perspektiv på reguleringen af kosmetisk kirurgi i forhold til de juridiske rammer, der findes i England, Danmark, og den europæiske standard for æstetisk kirurgi.

Kendetegnet for kosmetisk kirurgi er, patienters motivation for kirurgien. Afhandlingen analyserer de forskellige juridiske svar på, hvad der konstituerer de relevante faktorer i dannelsen af patienters motivation og samtykke til kosmetisk kirurgi. 

I afhandlingen gives en gennemgang af den feministiske og samfundsvidenskabelige litteratur og empirisk data, der har analyseret den sociale dimension af fænomenet. Afhandlingen  peger på komplekse socioøkonomiske og psykologisk faktorer, der er forbundet med beslutningsprocesser, sårbarhed, og betydelig indflydelse fra medierne og reklamer på individet Studiet i empiriske data identificerer en afstand mellem løsningerne inden for de juridiske rammer og den sociale og kulturelle kontekst.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@jur.ku.dk.

Retlig regulering af forældre-barn relationer uden for det traditionelle kernefamilie format 

Af ph.d. stipendiat Freya Semenda 

Forsvaret finder sted fredag 27. januar 2017 på Søndre campus, tidspunkt og lokale oplyses tættere på datoen her 

Afhandlingens emne er den retlige regulering af forældre-barn relationer med særligt fokus på normbrydende relationer.

Relationsreguleringen har en lang tradition for at ekskludere personlige relationer, der falder uden for det traditionelle heteroseksuelle ægteskab. Dette ekskluderende udgangspunkt er dog gradvist blevet modificeret i forbindelse med ligestillingen af børn født indenfor og udenfor ægteskab, den stigende accept af ugift samliv samt den tiltagende ligestilling af relationer mellem par af samme køn. Disse modificeringer, der i sig selv er udtryk for åbenbare rettighedsforbedringer, hviler stadig på et ’udvidet kernefamilieformat.’ Hvorfor en række normbrydende forældre-barn relationer fortsat er i risiko for at blive ekskluderet fra retlig anerkendelse og beskyttelse.

I afhandlingens første del undersøges det, hvilke typer forældre-barn relationer den menneskeretlige beskyttelse af retten til familieliv er med til at understøtte i FN’s børnekonvention, den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

I afhandlingens anden del undersøges det, hvordan retten understøtter forskellige typer forældre-barn relationer i et udsnit af dansk lovgivning og retspraksis.

Det konkluderes sammenfattende, at relationsreguleringen afspejler et udvidet kernefamilieformat baseret på en to-kønsmodel. Det betyder, at retten på den ene side understøtter ugifte samlevende og par af samme køn eksempelvis i forbindelse med børnelovens anerkendelse af medmodeskab. På den anden side falder en række norm-brydende forældre-barn relationer, dog stadig uden for dette udvidede kernefamilieformat. Det er f.eks. tilfældet i forhold til transkønnede forældre, i forbindelse med surrogatmoderskab og i forhold til børn, der har mere end to forældre.

 Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@jur.ku.dk.

WELMAs nyhedsbrev vender tilbage til marts efter flytningen til Søndre Campus.

 Glædelig jul og godt nytår!

Venlig hilsen

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K.

+45 35 32 26 26 - jura.ku.dk/welma

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet


Sendt d. 19. december 2016