WELMA's Newsletter - 2016 - 4th World Congress on Adult Guardianship

4th World Congress on Adult Guardianship

Den 14-17. september 2016 afholdes den 4. verdenskongress i Tyskland om voksne under værgemål ”4th World Congress on Adult Guardianship”.

Retten til at blive anerkendt lige for loven er en forudsætning for, at en person kan udøve sine grundlæggende rettigheder og frihed. Men mange mennesker med en psykisk lidelse eller handicap oplever ofte en begrænsning eller en fratagelse af deres rets- og handleevne. Dette rejser en række spørgsmålet; for hvordan kan en person med en psykisk lidelse, eller handicap leve et liv med selvbestemmelse og uafhængighed? Hvordan sikrer menneskerettighederne retten til selvbestemmelse? Hvordan værnes der mod udnyttelse?  Hvordan kan lovgivningen, og det sociale system biddrage til en løsning af problematikken – og på hvilken måde skal de udvikles og reformeres?

Spørgsmålene har ført til en verdensomspændende diskussion, specielt efter vedtagelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap i 2006. Diskussionen er særlig intens ved World Congress on Adult Guardianship, som opfordrer til en international udveksling af ideer, koncepter og praksis om beskyttelse af særligt udsatte voksne.

Fremfor alt er det overordnede mål med kongressen at vise progression og udvikling på området med en lovgivning og socialpolitik, som bevæger sig væk fra umyndiggørelse og værgemål, og erstatter det med en tilgang, hvor selvbestemmelse og omsorg er det primære fokus.

Se nærmere om program og tilmelding på kongressens hjemmeside

Tilmeldingsfrist: 1. maj

Professor dr. jur. Kirsten Ketscher er dansk kontaktperson. Hun kan kontaktes på kirsten.ketscher@jur.ku.dk for yderligere informationer. 

Venlig hilsen

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K.

+45 35 32 26 26 - jura.ku.dk/welma

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 30. marts 2016