WELMA mailservice nr. 7 - 2013

Pligtig afgangsalder på 67 år kunne opretholdes

En kollektiv overenskomst indeholdte en bestemmelse om, at den enkelte medarbejder skulle fratræde uden opsigelse med udgangen af den måned, hvori medarbejderen fyldte 67 år. Spørgsmålet i sagen drejede sig om, hvorvidt det var et udtryk for forskelsbehandling på baggrund af alder. Hertil udtalte Højesteret, at vilkåret om den pligtige afgangsalder, hvis hovedformål var at sikre en lavere gennemsnitsalder, og dermed en mere hensigtsmæssig aldersfordeling var objektiv og rimelig begrundet. På den baggrund fandtes forbuddet mod forskelsbehandling ikke at være overtrådt

Læs dommen her

Pension: uligheden øges i Danmark

Europa Kommissionen har udgivet rapporten ”The Gender Gap in Pensions in the EU”. Rapporten dokumenterer en markant ulighed blandt nutidens pensionister. I Danmark er forskellen på kvinder og mænds gennemsnitlige pension øget med 6,4 procentpoint fra 2005 til 2010, og Danmark indtager på det punkt en kedelig førsteplads som det land, hvor forskellen er øget mest blandt de 24 lande, som sammenlignes i rapporten. Det bliver fastslået, at pensionerede kvinder, der lever i et ægteskab, har 17 procent mindre i pension end deres mænd i Danmark.

Læs mere her

Fundamentale rettigheder for handicappede

For nylig udgav the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), rapporten ”Fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems”. Rapporten illustrerer, hvordan umyndiggørelse af disse mennesker, forhindrer dem i at bevare kontrollen over deres eget liv. Ud fra en rettighedsbaseret tilgang fastslår rapporten, at der bør sættes fokus på, at handicappede personer er i stand til at træffe deres egne beslutninger.

Læs mere her

Fortolkning af straffelovens racismeparagraf - § 266b

Det var ikke diskriminerende at opklæbe klistermærker med ordene ”Danmark for Danskere” og ”Raceblanding er folkemord”. Dette blev begrundet med, at personer der ikke er danskere, ikke udgør ”en bestemt gruppe af personer” i straffelovens § 266 b’s forstand. Et debatindlæg der indeholdte en udtalelse om, at personer fra Ekvatorial Guinea var mindre intelligente, var heller ikke i strid med forbuddet mod racediskrimination. Dette skulle ses i lyset af, at udtalelsen var fremsat som led i en politisk debat, og derfor måtte forbuddet vige af hensyn til ytringsfriheden

Læs mere her

EU offentliggør omfattende forskning om mænd og ligestilling

EIGE, European Institute for Gender Equality har I samarbejde med EU publiceret forskningsrapporten ”The Role of Men in Gender Equality – European strategies & insights”. Formålet med rapporten er, at skabe større viden omkring mænds rolle i ligestillingsproblematikken. Rapporten konkluderer, at mænd i større grad bør inddrages i ligestillingspolitikker og strategier, hvilket vil sikre at både mænd og kvinder får gavn af ligestillingen mellem køn.

Læs mere her

Venlig hilsen

WELMA 

WELMA - CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG EU MARKEDSINTEGRATION

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Studiestræde 6, 1455 København K. 

+45 35 32 26 26 - www.welma.eu  

Se tidligere nyhedsmailsFor at besvare denne email skriv til welma@jur.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 24. oktober 2013