6. februar 2024

Undereksponering af børn og unges rettigheder i digital forvaltning - Med fokus på ydelser til børn og digitalt udenforskab

Vægt

I et retligt perspektiv kaster Martine Stagelund Hvidts artikel lys over, om lovgivning, Udbetaling Danmark og digitalisering har indlejret barrierer i forhold til børn og unges adgang til udbetaling af familieydelser. I Danmark er der en gruppe af udsatte børn og unge, hvis forældre hverken forsøger dem med omsorg eller penge. Hvis det er »bedst for barnet«, kan disse børn og unge få udbetalt familieydelser til dem selv. Artikelen viser, at selvom børn i dag er født ind i en digitaliseret velfærdsstat, så er de digitale systemer i forhold til familieydelser ikke indrettet sådan, at udsatte børn er fuldt ud digitale medborgere. Der er både retlige og digitale problemer med f.eks. MitID, at kommunikere digitalt med det offentlige og få udbetalt ydelser til børn og unge på en bankkonto.

Udsatte børn har et særligt behov for digital inklusion, som er afgørende for, at de ikke lider rettighedstab, men den nuværende lovgivning, digitalisering og fortolkning i Udbetaling Danmark viderefører undereksponering af børn og unge som rettighedshavere.

Du kan finde artiklen ved at klikke her

Emner