Grundlæggende udbudsret

Arbejdsbord med dokumenter og mapper

Kursusbeskrivelse

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de mest relevante udbudsretlige problemstillinger, der strækker sig fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse og potentielle klager.

Udbudsret omhandler det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, der hvert år løber op i ca. 370 mia. kr. For at sikre, at skatteydernes penge forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt at det offentliges indkøb er så effektivt som muligt, og at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. Dette er udbudsreglerne med til at sikre.

På kurset vil der bl.a. ske en gennemgang af følgende relevante forhold: 

  • Hvad er formålet med udbudsreglerne, og hvilke regler og principper skal iagttages ved indgåelse af offentlige kontrakter
  • Hvornår er en kontrakt udbudspligtig og hvilke regler gælder for de forskellige typer kontrakter
  • Udbudsprocessen: fra valg af procedurer til tildeling af kontrakt
  • Hvordan håndteres en klage
  • Hvornår må man ændre i en allerede indgået kontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er særligt relevant for dig som lige er begyndt at arbejde med offentlige kontrakter – både som indkøber og som virksomhed. Du kan fx være:

  • Advokat
  • Indkøber i en styrelse, en kommune eller anden offentlig myndighed
  • Ansat i en forsyningsvirksomhed
  • Ansat i en virksomhed der leverer til det offentlige
  • Generelt interesseret i offentlige kontrakter 

Det er ikke en forudsætning, at du er jurist, da undervisningen også er praktisk orienteret.

Har du allerede et solidt kendskab til udbudsreglerne, kan kurset: Aktuelle udbudsretlige emner, der giver et grundigt indblik i aktuelle udbudsretlige emner i stedet være noget for dig.

 

 

 

 

 

 

Kursusbeskrivelse

Grundlæggende udbudsret (pdf)

Program

Grundlæggende udbudsret (pdf)

Tilmelding

Senest tirsdag dag den 6. september 2022 kl. 12.00 via denne tilmeldingsformular.