Carina Risvig Hamer

Carina Risvig Hamer

Lektor

PROFIL

Carina Risvig Hamer, lektor i udbudsret.  

Forskningsområder omfatter udbudsret, forvaltningsret og EU-ret. For tiden arbejder hun bl.a. med følgende emner

1) Indkøbscentraler og rammeaftaler.

Er sammen med Professor Mario Comba, University of Turin, redaktør på et internationalt bogprojekt om indkøbscentraler. Projektet er en del af European Procurement Law Group, og bogen vil blive publiceret på Edvard Elgar, som en del af deres Public Procurement Law Series, ultimo 2020.

2) Håndhævelse af udbudsreglerne.

En 2. Udgave af lov om Klagenævnet for Udbud er publiceret af Djøf Forlag, juni 2020 samt en artikel i det svenske tidsskrift ”Upphandlingsrättslig Tidskrift” med titlen:: ”Remedies for breaches of the public procurement rules in Denmark - Is the Danish enforcement system effective?”

3) Juridisk metode.

Er sammen med Sten Schaumburg-Müller medredaktør på en juridisk metodebog (Juraens verden – Metoder, retskilder og discipliner) der bliver udgivet i september 2020. Har i april sammen med Rasmus Horskjær Nielsen udgivet en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen med titlen ”Er lovbemærkningerne til udbudsloven til at stole på?, U.2020B. 114.

Sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud og medlem af the European Procurement Law Group. 

Taler på mere end 150 nationale konferencer, workshops og seminarer og ca. 40 internationale begivenheder.

Uddannelse

2012

PhD (Copenhagen Business School, Denmark)

Forår 2017 

Visiting Scholar (University of Turin, Italy)

Forår 2011

Visiting Scholar (University of Turin, Italy)

Forår 2010

Visiting Scholar (University of Nottingham, England)

2006

Master of Law (University of Aarhus, Denmark)

2004

Erasmus (Alfonso X El Sabio, Madrid, Spain)

2004

Bachelor of Laws (University of Aarhus, Denmark)

 

Tidligere ansættelser:

Februar 2020-Maj 2020 

Professor (mso)  i udbudsret, Syddansk Universitet.  

2015 -2020

Lektor i EU-ret og udbudsret, Syddansk Universitet.  

2013 - 2015

Adjunkt,  Syddansk Universitet.  

2006 - 2013

Fuldmægtig og specialkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2008 - 2012

PhD stipendiat, Copenhagen Business School.

 

 

 

Orlovsperioder:

Oktober 2013 – august 2014                     Barselsorlov

Januar 2016 – marts 2017                        Barselsorlov

Januar 2018- februar 2019                        Barselsorlov

 

Vejledning af ph.d. studerende:

Juni 2017-

Ph.d. stipendiat Rasmus Horskjær Nielsen (juni 2017-maj 2021)

Emnet for afhandlingen er de retlige rammer for tildeling af  offentlige kontrakter

 

Januar 2018-

Ph.d. stipendiat Heidi Løjmand (februar 2017- november 2020)

Emnet for afhandlingen er tilbudskonsortier.

 

 

 

ID: 240292885