Anders Jørgensen

Anders Jørgensen

Ph.d. stipendiat

  • Det Juridiske fakultet - fordelingssted

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 5C Bygning 5C (Afsnit 3), Bygning: 5C-2-22

Anders Jørgensen arbejder med et ph.d.-projekt, der vedrører en nærmere analyse af kirkerettens retskilder og metode. Grundlæggende er dette et spørgsmål om, hvordan man når frem til gældende ret i en retlig problemstilling på det folkekirkelige område.

Et gennemgående fokusområde er, om og i givet fald hvordan teologien (dvs. folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag) øver indflydelse på forståelsen af gældende ret, dvs. teologien som mulig retskilde.

Som en del af projektet foretages en analyse af folkekirken som organisation, dvs. den organisation som kirkerettens retskilder og metode (primært) er rettet mod.

Anders Jørgensen er ansat som adjunkt ved Grønlands Universitet og er indskrevet som ph.d.-studerende både her og ved Københavns Universitet. Han har en fortid i advokatbranchen og har i mange år arbejdet i den offentlige administration, herunder ved Landstingets Ombudsmand i Grønland, hvor han var ansat som retschef.

ID: 259541836