Karina Kim Egholm Elgaard

Karina Kim Egholm Elgaard

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Karina har tidligere undervist i Grundlæggende Skatteret på kandidatuddannelsen, og underviser nu i Momsret for virksomheder i EU på kandidatuddannelsen. Karina er specialevejleder for danske og internationale studerende i skatteret og momsret.

Primære forskningsområder

Karina forsker i moms- og skatteret, herunder særligt

 • Momsret
 • Personbeskatning
 • Erhvervsbeskatning
 • Skatte- og afgiftsproces.

Karina er med i forskningscentret WELMA og i forskningsgruppen FIRE - Fiscal Relations Research Group.

Aktuel forskning

Postdoc.-projekt om "Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market - EU VAT Grouping"

Det 3-årige post.doc.-projekt er finansieret af Det Frie Forskningsråd og Københavns Universitet.

De forskellige nationale implementeringer af fællesregistreringsreglerne for moms er problematisk i forhold til momssvig og -unddragelse, konkurrenceforvridning og det indre markeds funktion i EU. Projektet vil undersøge de juridiske muligheder og løsninger for at bekæmpe momsunddragelse samt beskytte det indre marked og det fælles momssystem gennem en omfattende komparativ undersøgelser af fællesregistreringsreglerne i en række EU-lande samt New Zealand. Et af hovedspørgsmålene er at undersøge i hvilket omfang fællesregistreringsreglerne kan anses for at være i konflikt med grundlæggende principper i det fælles momssystem i EU.  

Ph.d.-projekt om "Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten"

Ph.d.-projektet vedrører den juridiske undersøgelse af interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten, dvs. undersøgelsen af de forskellige former for interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, der kan opstå i regler og praksis i forhold til fortolkningen og fastlæggelsen af enslydende moms- og skatteretlige begreber, der minder om hinanden i forhold til ordlyd, formål, indhold eller funktion. Hovedformålet med projektet er at fastslå omfanget af uhjemlet og EU-stridig interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten samt at fremkomme med løsningsforslag hertil.

Ph.d.-projektet blev afsluttet primo 2016, men der forskes løbende i samspillet mellem moms- og skatteretten.

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  A comparative analysis of VAT grouping schemes from a Nordic perspective - aspects of tax avoidance and fiscal competition

  Elgaard, K. K. E., 26 maj 2017, I : Nordic Tax Journal. 1, 1, s. 1-25 25 s., 1.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  The Impact of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on VAT Law

  Elgaard, K. K. E., 4 nov. 2016, I : World Journal of V A T / G S T Law. 2, s. 63-91 29 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

  Elgaard, K. K. E., maj 2016, 1 udg. København: Djøf Forlag. 514 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

 4. Udgivet

  The effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on substantive VAT law

  Elgaard, K. K. E., 10 aug. 2018, CJEU: Recent Developments in Value Added Tax 2017. Lang, M., Pistone, P., Rust, A., Schuch, J., Staringer, C. & Pillet, P. (red.). Vienna: Linde Verlag Wien, s. 3-45 43 s. (Series on International Tax Law, Bind 109).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 5. Udgivet

  Handicapkonventionens betydning for dansk momsret

  Elgaard, K. K. E., 14 dec. 2017, Momsloven 50 år: festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov. Elgaard, K. K. E., Jensen, D. R. & Stensgaard, H. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 105-151 47 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

ID: 34320544