Spor 4: Politisering af offentligt ansatte

Offentligt ansatte udgør en betydelig del af det overordnede danske arbejdsmarked, og de står over for mange udfordringer. WELMA sætter fokus på politisering af offentligt ansatte i forskellige former, f.eks. i form af en politiseret kollektiv arbejdsret, hvor staten agerer i en dobbeltrolle som både arbejdsgiverpart og politisk beslutningstager.

Offentligt ansatte står over for mange udfordringer, ikke kun pga. digitalisering, men også pga. andre omstillinger på det offentlige arbejdsmarked, såsom effektivisering, privatisering og nye ledelsesformer. Set fra et juridisk perspektiv er det offentlige arbejdsmarked også udfordret af, at det består af flere retsgrundlag.

Et stigende pres på det offentligt arbejdsmarked har betydning for arbejdsforholdene for offentligt ansatte, og WELMA undersøger nogle af udfordringerne, herunder forskelle og ligheder i forhold til det private arbejdsmarked.

Derudover deltager WELMA i et projekt finansieret af DFF ’Civil servants norms of Danish state bureaucracy’ om politisering af embedsmænd. Mange af de ”sager”, bl.a. fra undersøgelseskommissioner, som har været fremme de senere år, kan føres tilbage til en grundproblemstilling om politisering af embedsmandsrollen. Forskningen belyser bl.a. lydighedspligten og sandhedsforpligtelsen.

Forskere

Interne forskere

Navn Titel Billede
Gøtze, Michael Centerleder, professor Billede af Gøtze, Michael
Kristiansen, Jens Professor Billede af Kristiansen, Jens

Eksterne forskere