Spor 1: Digitalisering

WELMA forsker i muligheder og udfordringer, der følger med digitaliseringen. Der er fokus på robotteknologier, platformsarbejde, digitaliseringens betydning for arbejdsopgaver inden for den offentlige forvaltning, samt brugen af sundhedsteknologier.

Selv om den digitale infrastruktur er veludviklet i Danmark, vil digitaliseringen i de kommende år skabe betydelige forandringer for borgere, virksomheder og myndigheder.

Nye robotteknologier giver anledning til overvejelser omkring indretningen af arbejdsmarkedet og den danske arbejdsmarkedsmodel. Der er et stigende udbud af arbejde via digitale platforme, og det er et spørgsmål, om det arbejdsretlige system og social sikring er egnet til at håndtere den nye slags relationer.

Samtidig præger digitalisering arbejdsopgaverne inden for den offentlige forvaltning. Digitaliseringen udfordrer en række eksisterende forvaltningsretlige krav, og forholdet mellem myndighed og borger skifter karakter.

Inden for sundhedsvæsenet er der en øget anvendelse af sundhedsteknologier. Det rejser bl.a. spørgsmålet, hvordan digitaliseringen vil påvirke relationen mellem patient og sundhedsvæsen.

Forskere

Interne forskere

Navn Titel Billede
Feldthusen, Rasmus Kristian Professor Billede af Feldthusen, Rasmus Kristian
Gøtze, Michael Centerleder, professor Billede af Gøtze, Michael
Hartlev, Mette Professor Billede af Hartlev, Mette
Jacqueson, Catherine Professor Billede af Jacqueson, Catherine
Kristiansen, Jens Professor Billede af Kristiansen, Jens
Ó Cathaoir, Katharina Lektor Billede af Ó Cathaoir, Katharina

Eksterne forskere

  • Søren Kaj Andersen, Lektor, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

  • Anna Ilsøe, Lektor, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet