Kort om projekt jurabog

Projekt Jurabog er et ikke-kommercielt initiativ, der vil digitalisere ældre dansk juridisk litteratur i bogform og gøre denne litteratur gratis tilgængelig for almenheden via internettet.

Projektet befinder sig for tiden (august 2017) i en pilotfase, hvor de tekniske og rettighedsmæssige problemstillinger afprøves.

Projektet søger for tiden fondsstøtte. Opnås denne støtte, forventes det videreført i fuld skala henover efteråret 2017, med en ambition om i første omgang at digitalisere ca. 500 danske bogtitler til glæde for alle dansktalende jurister.

Projekt Jurabog ledes af en styringsgruppe bestående af

  • Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet (formand)
  • Chefkonsulent, cand.jur., Lene Hedegaard Johansen, Det Kongelige Bibliotek
  • Redaktionsschef i DJØFs forlag, Jeppe Markers
  • Forlagschef for KarnovGroup, Anne Nørvang-Hansen
  • Digital chef i G.E.C. Gads Forlag, Bolette Rud. Pallesen
  • Professor Morten Rosenmeier, formand for AC’s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

Henvendelser vedrørende Projekt Jurabog kan rettes til styregruppens formand, Mads Bryde Andersen, på telefon 35 32 31 33 og mail mads.bryde.andersen@jur.ku.dk.