Brugervejledning

Bogfilerne i Projekt er søgbare pdf-filer.

Bogfiler af nyere titler stammer fra den pdf, som enten ligger til grund for forlagenes bogproduktion, eller som er oparbejdet af forlaget som e-bog.

Bogfiler af ældre titler er frembragt ved indskanning på grundlag af den fondsstøtte, der er ydet til Projekt Jurabog. Skanningen af disse titler er udført af firmaet Epubfish ved Thomas Peter Sørensen, se www.epubfish.com.

Skanningen af de ældre titler er gennemført som en automatisk OCR-proces (”Optical Character Recognition”) i et markedsførende program, som skaber en estimeret kvalitet i tekstgenkendelse på 98-99%, alt efter bogens trykkvalitet. Der kan derfor forekomme utilsigtede mellemrum i ord, fx ved linkeskift med bindestreg, og at der ved visse titler kan opstå fejlfortolkninger af bogstaver, fx hvis bogsiderne er beskidte, trykket står dårligt eller lignende.

Ved søgninger i ældre titler, der ikke giver det forventede resultat, anbefales det derfor, at man kun søger på enten starten eller slutningen af et ord, fx 3-4 sammenhængende bogstaver. Det vil naturligvis give flere hit, men også en større chance for at finde det man søger.