Amalie Frese

Amalie Frese

Lektor

Min forskningsfelt ligger primært indenfor socialret, herunder især anti-diskriminationsret, lighed og fattigdom. 

Mit nuværende forskningsprojekt 'Down by Law? Courts' Construction of Anti-Poverty Standards in Europe' er støttet af Carlsbergfondet og jeg undersøger hér hvordan love og regler, der regulerer eksistensminimumsydelser formes af retspraksis både nationalt og internationalt. 

Jeg har beskæftiget mig særligt med udviklingen af retsprincipper på området for anti-diskriminationsret og lighed i EU retten og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I min igangværende forskning interesserer jeg mig bredt for 

  • socialret i bred forstand; sociale ydelser og omsorgsrettigheder
  • fattigdom og reguleringen af sociale ydelser på området
  • ligheds og anti-diskriminationsret
  • økonomisk ulighed i både national og international retslig kontekst

 

 

 

 

ID: 37397339