Børsens Dag 2024

Børsens Dag afholdes for tiende gang – en begivenhed for alle, der beskæftiger sig med børsret i Danmark.

Målet med dagen er at skabe opmærksomhed om børsens forhold ved at drøfte aktuelle emner inden for børsretten på et højt fagligt og praktisk niveau.

Her er ikke tale om traditionel undervisning om nye regler, men ambitionen er derimod at drøfte aktuelle problemer på et højt niveau ved oplæg fra forskere og praktikere, der dagligt arbejder med området.

Børsens Dag arrangeres af Københavns Universitet i fællesskab med Nasdaq Copenhagen A/S og Dansk Forening for Selskabsret.

Præsentationer - se bjælken under program og infoboks længere nede på siden

Program for Børsens Dag 2024 (pdf)

Tid: Torsdag d. 23. maj 2024

Sted: Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4, 1168 København K.

Tid
Program
8.30 - 9.00 Registrering og let morgenanretning

9.00 - 9.15

Velkomst 

v/ prof., dr.jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, og Head of Surveillance Jakob Kaule, Nasdaq Copenhagen A/S

9.15 - 10.15

Kontrolovertagelse: overtagelsestilbud eller fusion?

Oplæg, Fusioner - alternativ til takeovers? v/adv., partner Dan Moalem, Moalem Weitemeyer 

Oplæg om casen Chr. Hansen/Novozymes v/adv., partner Thomas Holst Laursen, Plesner

Q&A modereret af adv., partner Christian Lundgren, Kromann Reumert

10.15 - 10.45

Pause

10.45 - 11.15

Kategorisering af intern viden

Oplæg v/adv., partner David Moalem, Bech-Bruun 

Kommentar fra udstedersiden v/Vice President, Anne Pindborg, Mærsk

11.15 - 12.15

Børsmarkedet under C25: Det vigtige, men oversete segment

Oplæg om likviditet, v/Associate Vice President, Sylvester Andersen, Nasdaq 

Paneldebat

  • Sylvester Andersen (Nasdaq)
  • Jens Løgstrup (CEO and board member)
  • Mikael Philip Schmidt (partner, Gorrissen Federspiel)

Q&A modereret af direktør Mikael Bak, Dansk Aktionærforening

12.15 - 13.00

Flerstemmeaktier: hvilken vej går udviklingen?

Præsentation af EU-ret og global udvikling v/ prof., dr.jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet 

Kommentar fra Komiteen for god fondsledelse v/adv., partner Marianne Philip, Kromann Reumert

13.00 - 13.30

Finanstilsynet orienterer

V/Anne Bruun og Anders Kragsnæs Balling 

  • Ny lov vedr. sanktionsniveauet for simple wash trades
  • Listing Act, herunder undtagelserne på prospektområdet
  • Fortegningsretsemissioner
  • Kort kommentar om problemstillinger i øvrige nordiske tilsyn

13.30 - 14.00

Frokost og networking

Lektioner: 5

Deltagerbevis
: Deltagerbevis udstedes udelukkende i fysisk form ved fremmøde efter endt arrangement.

Pris
: 1500 kr. ekskl.. moms. 

TilmeldingTilmeld dig her

TilmeldingsfristDu kan tilmelde dig til og med den 16. maj 2024. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Tilmelding er bindende og gebyr betales med kreditkort straks ved registreringen. Du er altid velkommen til at sende en kollega i dit sted, blot du giver os besked herom via mail til: events@jur.ku.dk inden kursets start. 

 

 

Merit - særligt for advokater og advokatfuldmægtige:
Børsens Dag opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Det Juridiske Fakultet kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger om Børsens Dag 2024: events@jur.ku.dk