Ugle i Studiegården

Ugle i Studiegården

Selskabs- og kapitalmarkedsret behandles samlet af FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law, der siden 2003 har fungeret som et forum for forskning og undervisning i disse områder. FOCOFIMA har været viderført som en sektion under Center for Erhvervsret i perioden 2013 - 2016. CFE ophørte 1. marts 2016 og er afløst af Center for Markedsret og Erhvervsret (CME), hvor FOCOFIMA nu indgår.

Selskabsretten dækker associationer og andre kollektive enheder i bred forstand, herunder navnlig person- og kapitalselskaber, samt fonde og foreninger.

Kapitalmarkedsretten dækker reguleringen af kapitalmarkeder, herunder markedspladser (børser), banker, og reguleringen af de finansielle aktører.

Nyheder

Se alle nyheder