FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law

Selskabs- og kapitalmarkedsret behandles samlet af FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law, der siden 2003 har fungeret som et forum for forskning og undervisning i disse områder. FOCOFIMA ophørte som et selvstændigt center i 2013, men er siden videreført under andre centre og ligger i dag under Center for Erhvervsret og Offentlig Regulering (CEO), som blev oprettet i 2024.

Ugle i Studiegården

Selskabsretten dækker associationer og andre kollektive enheder i bred forstand, herunder navnlig person- og kapitalselskaber, samt fonde og foreninger.

Kapitalmarkedsretten dækker reguleringen af kapitalmarkeder, herunder markedspladser (børser), banker, og reguleringen af de finansielle aktører.

 

Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA) blev oprettet i begyndelsen af 2003 som et uformelt samarbejde mellem prof. Jan Schans Christensen og prof. Jesper Lau Hansen for at danne rammen om deres forskning i hhv. selskabsret og kapitalmarkedsret.

I forbindelse med omorganiseringen af Det Juridiske Fakultet i 2007 ansøgte FOCOFIMA om godkendelse som selvstændigt forskningscenter, hvilket blev imødekommet med virkning fra 1. januar 2008 og fem år frem.

FOCOFIMA ophørte som et selvstændigt center i 2013, men er siden videreført under andre centre og ligger i dag under Center for Erhvervsret og Offentlig Regulering (CEO), som blev oprettet i 2024.

FOCOFIMA fungerer i dag som et uformelt netværk for fakultetets forskere, som i større eller mindre grad arbejder med emner inden for selskabsret og kapitalmarkedsret.

 

 

 

 

 

 

Erhvervsmand med jakke og slipsErhvervsgruppen består af private virksomheder med interesse i at støtte forskning og undervisning i selskabsret og kapitalmarkedsret.

Erhvervsgruppens medlemmer sponsorerer arrangementer og aktiviteter, som afholdes af FOCOFIMA, f.eks. gæsteforelæsninger eller konferencer. Hvert medlem betaler ved begyndelsen af et kalenderår et fast beløb, og det står frit for medlemmet at udtræde på ethvert tidspunkt, dog refunderes allerede betalte bidrag ikke. Kontakt professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, om muligheden for at blive medlem og på den måde støtte forskningsaktiviteterne på dette vigtige område.

Medlemmerne er i alfabetisk rækkefølge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jesper Lau Hansen

Professor
Jesper Lau Hansen

FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

E-mail: jesper.lau.hansen@jur.ku.dk

Tilmeld nyhedsbrev