Nathalie Roloff Monjoin

Nathalie Roloff Monjoin

Ph.d.-stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16

    2300 København S

    Telefon: +4535329037

Jeg forsker omkring den retssikkerhedsmæssige status for skatteyder indenfor det administrative system. Idet skatteretten er en del den specielle forvaltningsret, og de grundlæggende forvaltningsretlige principper, er forvaltningsret en stor del af projektet. Herudover udgør EU-retten og charteret for grundlæggende rettigheder en stor del af afhandlingen, idet momsrettens baggrundsret er EU-retten det samme er tilfælde for nolge dele af skatteretten.

ID: 365537944