Frederik Rom Taxhjelm

Frederik Rom Taxhjelm

Ph.d.-stipendiat

Primære forskningsområder

Fængselsforskning, isolation, kriminologi, kvalitative metoder

Aktuel forskning

Frederik Rom Taxhjelm er ph.d.-stipendiat og forsker i de komplekse dynamikker i indsattes frivillige isolation i danske fængsler. Isolation griber ind i de mest centrale menneskerettigheder og anerkendes som særdeles sundhedsskadeligt. Projektet indfanger her et centralt paradoks og spørger, hvorfor op mod 800 indsatte hvert år foretrækker isolation i et fængselssystem, der i den internationale forskning defineres som exceptionelt skånsomt og humant.

Projektet er medfinansieret af Institut for Menneskerettigheder og har fokus på indsattes ret til en sikker, meningsfuld og proportional straf.

Projektet løber fra 2022-2025.

ID: 135859279