Cecilie Adler Armand

Cecilie Adler Armand

Ph.d.-stipendiat

Mit forskningsområde er insolvensretten.

EU-Kommissionen har foreslået nye direktivregler, der bl.a. skal sikre, at medlemsstaternes lovgivning om insolvens indeholder regler om omstødelse. Omstødelse har som retligt instrument den virkning, at kreditorernes fyldestgørelse i overensstemmelse med konkursordnen bliver sikret - også tilbage i tid. Omstødelse sikrer også, at midler, der helt unddrages kreditorfællesskabet, bringes tilbage til aktivmassen. 

I Danmark har vi allerede detaljeret regulering, der har formål til at sikre beskyttelsen i forbindelse med dispositioner, der er til skade for kreditorerne. Men kan og bør dansk ret bevares i sin nuværende form, når direktivforslaget en dag bliver en realitet? Hovedformålet med det foreslåede forskningsprojekt er at besvare dette spørgsmål.

ID: 365539546