Trine Ravnholt

Trine Ravnholt

Ph.d.-stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16

    2300 København S

    Telefon: +4535331466

Både forvaltningsretten og menneskeretten stiller krav til, hvordan forvaltningsmyndigheder skal agere over for borgerne. Fremmede retsregler har altid spillet en rolle for udviklingen af dansk forvaltningsret, og spørgsmålet er dermed, hvilken betydning krav af forvaltningsretlig relevans fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) hertil knyttede praksis har for den almindelige forvaltningsret. En gennemgribende undersøgelse af dette spørgsmål er imidlertid ikke lavet.

Jeg vil med min ph.d.-afhandling foretage en sådan undersøgelse. Afhandlingen vil undersøge, om og hvornår EMRK indeholder krav, der forpligter danske forvaltningsmyndigheder i et videre omfang end efter den almindelige forvaltningsret. Der vil i forlængelse heraf blive foretaget en systemisk analyse af den danske forvaltningsret med henblik på at identificere retlige faktorer, der kan beskrive, hvornår EMRK typisk vil have et potentiale til at påvirke forvaltningsretten. Endelig vil det blive overvejet, hvordan forvaltningen bedst håndterer de relevante krav fra EMD.

ID: 365539569