Christian Bergqvist

Christian Bergqvist

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Christian Berrgqvist underviser på BA faget konkurrence- og markedsføringsret samt KA fagene Konkurrenceret og EC Competition law. Christian Bergqvist påtager sig vejlendingsopgaver indenfor alle konkurrenceretlige emner

Interesseområder

  • Konkurrenceret, herunder såvel dansk og EU konkurrenceret
  • Telekommunikationsret 
  • Energiret
  • Platform og Big tech

Primære forskningsområder

I sin forskning arbejder Christian Bergqvist med dansk og EU konkurrenceret, herunder navnlig dominerende virksomheders adfærd i markedet samt den retlige regulering heraf.

Dette omfatter en række klassiske konkurrenceretlige emner, herunder:

  • den dominerende virksomheds (frie) adgang til at prissætte sine produkter og tjenester samt indrømmelsen af rabatter
  • den dominerende virksomheds adgang til at nægte levering/og eller at opstillinge betingelser herfor
  • strukturelle samarbejdsaftaler mellem domienerende virksomheder, herunder bl.a. fusioner og joint ventures

Udover den klassiske konkurrenceret, omfatter Christians Bergqvist forskningsmæssige interesse bl.a.:

  • interaktionen mellem sektorreguleringen og den generelle konkurrenceret
  • de implicitte hensyn og varetagelsen heraf i konkurrenceretten
  • anvendelsen og betydningen af den økonomiske teori

Endeligt arbejder Christian Bergqvist med dele af telekommunikationsretten, primært den del, der har en tæt interaktion med konkurrenceretten, fx. fordi den søger at varetage de samme hensyn.

ID: 986533