Michael Gøtze

Michael Gøtze

Centerleder, professor

Aktuel forskning

Michael er professor i forvaltningsret (siden 2011) og er juridisk forsker i forvaltningsretlige problemstillinger og myndighedskontrol. Han arbejder med mødet mellem borgere og myndigheder. 

Michaels forskningsfelter er: 

 • Undersøgelses-/granskningskommissioner
 • Politisering af embedsmandsapparat
 • Offentlighed, ytringsfrihed og whistleblower-systemer
 • Kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven
 • Digitaliseringsklar lovgivning
 • Ombudsmandskontrol med myndigheder  

Michael er partner i tværfagligt forskningsprojekt om embedsmandsnormer støttet af bevilling fra Danmarks Frie Forskningsråd, DFF (2018-2022) som excellent forskningsprojekt. Projektet belyser de retlige rammer for moderne embedsmandsarbejde (fagligheds-, lydighedspligt mv.). Han er del af nystartet juridisk-datalogisk forskningsprojekt ERRATUM om håndtering af digitale fejl/systemfejl i det offentlige støttet af KU Data+ midler (2021-2025).

Michael er Advisor for The European Law Institute Project on Artificial Intelligence and Public Administration - Developing Impact Assessment and Public Participation for Digital Democracy. Han er bidragyder til Handbook of Civil Servce in Europe, første komparative udgivelse om embedsmandsret (forventes udgivet på Oxford University Press 2022/23). Tidligere har han bidraget til forberedelsen af EU-forvaltningslov i regi af Europa-Parlament/EU-Ombudsmand. Han har deltaget i et EU-projekt om offentlighed (bidrag til bog: The Laws of Transparency in Action, Palgrave Macmillan 2018).       

Interne hverv

 • Forskning: centerleder for WELMA (2019-). 
 • Forskning: medlem af kollektiv centerledelse CORA (2014-17).
 • Forskning: formand for en række videnskabelige bedømmelsesudvalg (i 20/21 bl.a. juridisk disputats-bedømmelse). 
 • Forskning: formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator, BFI (to perioder: 2011-2016).
 • Uddannelse: Medlem af Kandidatstudienævnet (2016-2019 og 2019-2022). Formand for uddannelsesgruppe, Digital Task Force (2018).
 • KU: Bidrag til forberedelse af rammer for whistleblower-ordning på KU (2021). Formand for KU's valgstatutudvalg (2007-2009).

Eksterne hverv

 • Responderende virksomhed (responsa, notater, udredninger).
 • Sagkyndigt medlem af følgegruppe om ny vejledning for advokatundersøgelser, udpeget af Advokatrådet (2021-22).
 • Faglig evaluator for Rigsrevisionen under Folketinget.
 • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, Erhvervsministeriet (2013-17, 2017-21 og 2021-25). Udpeget til næstformand for nævnet (2021-).
 • Medlem af referencegruppe om domsdatabase, Domstolsstyrelsen.
 • Kursusunderviser hos DJØF: kursus om embedsmænds lydighedspligt afholdes 3/2-2022. Har tidligere afholdt kurser om kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven, DJØF, og om offentligt ansattes ytringsfrihed, DJØF.   
 • Fagkonsulent, jurabogserier, Forlaget Gyldendal.
 • Censorbeskikkelse, de juridiske uddannelser (Aarhus Universitet, SDU, RUC, Aalborg Universitet, 2018-2022).
 • Tidligere: medlem af udvalget under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrhed og whistleblower-systemer (afgivet Bet. 1553/2015). 

Udover forskeransættelsen har Michael tidligere været ansat som dommer (kst. dommer i Østre Landsret) og embedsmand i centraladministrationen.

Undervisnings- og vejledningsområder

Michaels uddannelsesmæssige baggrund er cand.jur.-.eksamen, herunder ERASMUS-ophold i udlandet, og juridisk PH.D.-grad (forvaltningsret).  

Michaels undervisningsområder er: 

Forvaltningsret (BA) Undervisning og vejledning
Udvidet forvaltningsret (KA) Vejledning

Embedsmandsnormer (KA)

 Vejledning

Offentlig ansættelsesret (KA)

 Vejledning

Myndigheders erstatningsansvar (KA)

 Vejledning

Forvaltningsret (bred forstand) 

 PHD vejledning

 • BA = Juridisk bacheloruddannelse. KA= Juridisk kandidatuddannelse.
 • Vejledning omfatter klynge- og fagvejledning (BA-projekt/KA-speciale).

[Opdateret november 2021]

ID: 9426