Alle ansatte tilknyttet forskningsområdet – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Forskningsområdet

Lin Adrian

Lin Adrian

Lektor, Ph.D.

Undervisnings- og vejledningsområder

Lin Adrian underviser i følgende fag:

 • Konfliktmægling
 • Kommunikation og retorik i en tværfaglig kontekst
 • Juridiske metode

Lin Adrian vejleder kandidatstuderende indenfor blandt andet følgende emner:

 • Konfliktmægling/mediation
 • Retsmægling
 • Konfliktmægling i statsforvaltningerne
 • Konfliktråd
 • Mægling i erhvervssager
 • Civilprocess
 • Konflikthåndteringsformer

Primære forskningsområder

Lin Adrian interesserer sig bredt for konfliktløsning i og uden for retssystemet. Hun har særligt interesse for mægling/mediation, hvor en neutral tredjepart hjælper stridende parter med selv at finde en løsning på deres konflikt, hvad enten det er i tilknytning til retssystemet, i tilknytning til et administrativt system eller helt uden for formelle konfliktløsningsningsinstitutioner. Hun interesser sig særligt for

 • Mægling/mediation
 • Retsmægling
 • Forligsmægling
 • Konfliktråd
 • Konfliktmægling i statsforvaltningerne
 • Alternativ konfliktløsning
 • Forhandling
 • Retslingvistik

Tilknyttet Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA)

ID: 4349125