Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen

Professor

Mads Bryde Andersen interesserer sig for brede dele af formueretlige og procesretlige discipliner, herunder særlig aftaleret, obligationsret, it-ret, immaterialret, pensionsret, advokatret og voldgiftsret. Foruden en omfattende produktion af tidsskriftsartikler og forskellige bogværker har han bl.a. forfattet omfattende lærebogsværker inden for

  • Aftaleret (herunder med trilogien Aftaleretten, der omfatter bind I: Grundlæggende aftaleret, hvis 5. udgave udkom i 2021, bind II: Praktisk aftaleret, hvis 5. udgave udkom i 2019, og bind III: Enkelte transaktioner, hvis 5. udgave udkom i februar 2022)
  • Advokatret (herunder med monografien, Advokatretten, hvis 2. udgave udkom i oktober 2022 med Lars Lindencrone Petersen som medforfatter)
  • It-ret (herunder med lærebogen IT-retten, hvis 2. udgave udkom i 2005)
  • Obligationsret (herunder med Lærebog i Obligationsret I, 5. omarbejdede udgave udkom i 2020)
  • Pensionsret (herunder med monografien Dansk Pensionsret, hvis 2. udgave udkom i 2017 med Jesper Mark som medforfatter).

Aktuel forskning

Mads Bryde Andersen arbejder for tiden med to bøger, henholdsvis om advokatfærdigheder og om magtforståelse.

Undervisnings- og vejledningsområder

Mads Bryde Andersen underviser for tiden i følgende fag:

  • Pensionsret
  • Praktisk aftaleret

Mads Bryde Andersen vejleder kandidat- og ph.d.-studerende inden for hele sit forskningsområde. 

ID: 5138