Trine Baumbach

Trine Baumbach

Professor

Uddannelse

2008:             Ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1994:             Cand.jur, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

 

Ansættelser

2018 -             Professor i strafferet, Det Juridiske Fakultet,                                         Københavns Universitet.

2011 - 2018    Lektor i strafferet, Det Juridiske Fakultet, KU              
2008 - 2011    Adjunkt i strafferet, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2005 - 2008    Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2004 - 2005    Juridiske medarbejder, Folketingets Ombudsmand
2003 - 2004    Sekretariatsleder, Institut for Menneskerettigheder
2000 - 2003    Juridisk medarbejder, Folketingets Ombudsmand
2000 -             Fuldmægtig, Københavns Overpræsidium
2000 -             Dommerfuldmægtig, Lyngby ret
1996 - 1999    Dommerfuldmægtig, Højesteret og Den Særlige Klageret
1994 - 1996    Politifuldmægtig, Politimesteren i Gladsaxe

 

Visiting scholarships o.lign.

2009              English Legal Methods, University of Cambridge
2006              Studieophold på Max Planck Institut für internationales und

                      ausländisches Strafrecht, Freiburg

 

Forskningsledelse

Forskningscenterleder CORA

 

Interne hverv og administration

2009 - 2012         Medlem af Akademisk råd

2012 - 2015         Suppleant Akademisk råd

2022 -                  Medlem af BA-Studienævnet

 

Faste eksterne hverv

2018 -                 Litterærredaktør, Tidsskrift for Kriminalret.

2019 -                 Medlem af Straffelovrådet

2013 -                 Medlem af Radio- og TV-nævnet

                            (medlem med særlig strafferetlig indsigt)

2014 -                 Censor: Censorkorpset for Forvaltningsuddannelserne

                            og Global Studies på RUC og Politik og Administration,

                            Samfundsfag samt Internationale Studier mv. på 

                            Aalborg Universitet. 

Eksterne bevillinger

2012:             Det Finneske Legat
2009:             Axel H's rejselegat
2008:             Justitsministeriets forskningsfond
2008:             Det Finneske Legat
2007:             Margot og Thorvald Dreyers Fond

 

Fagledelse

Fagleder og fagansvarlig for for Strafferet og straffeproces (BA) samt en række valgfag og kursusfag på strafferettens område.

 

ID: 4574