Steen Rønsholdt

Steen Rønsholdt

Professor emeritus

  • JUR Forskningscenterområdet

    Karen Blixens Plads 16, København S, 6A Bygning 6A (Afsnit 3), Bygning: 6A-3-37

    Telefon: +4535323114

Uddannelse:

1987: Dr. jur. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
1972: Cand. jur. Københavns Universitet.

Ansættelser:

1991: Professor i forvaltningsret. Københavns Universitet.
1989-91: Konstitueret professor i offentlig ret. Københavns Universitet.
1980-91: Lektor i forvaltningsret. Københavns Universitet.
1977-80: Adjunkt i forvaltningsret. Københavns Universitet.
1976-77: Fuldmægtig i Miljøstyrelsen.

Interne hverv og administration:

1998-2010: Referandar – juridisk rådgiver – for Rektor/KU.
1998-2005: Fagleder i forvaltningsret.
1993-1998: Dekan for Det Juridiske Fakultet.
1987-1993: Formand for Det Retsvidenskabelige Fagråd.
1977-1987: Medlem af Det Juridiske Fagråd og Det Juridiske Studienævn.

Eksterne hverv:

2009- : Medlem af ekspertgruppe til vurdering af Folketingets Ombudsmands udtalelser.
2002-2009: Medlem af Offentlighedskommissionen (betænkning nr. 1510. 2010).
1997-2000: Medlem af udvalget om retlig kontrol med kommunale og amtskommunale beslutninger (betænkning nr. 1395. 2000).
1997: Medlem af arbejdsgruppen vedrørende aktindsigt i personalesager (betænkning nr. 1349. 1997).

ID: 8483