Rasmus Kristian Feldthusen

Rasmus Kristian Feldthusen

Professor

 

Uddannelse og grader

2001 Ph.D.-graden, Københavns Universitet

1996 Cand. jur., Københavns Universitet

 

Ansættelser

2012 Professor i formueret med særlig fokus på samspillet mellem virksomheder og samfund, KU

2009 - Professor i arveret, KU

2002-2009 Lektor, Det Juridiske Fakultet, KU

1999-2002 Adjunkt, KU

1996-1999 Ph.D.-stipendiat. KU

 

Visiting scholarships o. lign.

1997 King's College, London, Storbritannien

1998 Max Planck, Hamburg, Tyskland

 

Interne hverv og administration

2014, april - Fagansvarlig for Skatteret, Selskabsskatteret og International Taxation

2013, feb. - 2013, juli - Vice-uddannelsesleder

2012, aug. - 2013, jan. - Vice-studieleder

2011 - 2012, juli - Studieleder

2011. feb. - 2013, jan. - Formand for Det Juridiske Studienævn

2010, juni Vicestudieleder

2008-2010 Ansvarlig for Det Juridiske Fakultets processpil,

2008-2009 Medl. af styregruppen. for Studieordning 2011

2009 Medl. af arbejdsgruppen for kvalifikationskravene til lektorer og professorer

2008 - Fagleder, Arv og pension

2008 Formand for arbejdsgruppe vedrørende procedurer for skriftlige eksaminer

2008 Vice-studieleder

2008 Mentor, Københavns Universitet

2006 - Fagansvarlig, kursusfaget Privat generarationsskifte

2005-2011 Fagleder, Familie- og arveret

2004 Vikarierende fagleder, Familie- og arveret

2002 -2013, jan. Medlem af Det Juridiske Fakultets Studienævn

2002-2004 Fagansvarlig for Den offentlige sektor og samfundsøkonomien

2002-2004 Fagansvarlig for Udvidet regnskabsforståelse

2002-2004 Fagansvarlig for Virksomhedsledelse og driftsøkonomi

2002-2004 Fagansvarlig for Økonomi og regnskab

2002-2004 Fagansvarlig for Fagengelsk

2002-2004 Fagansvarlig for Fagfransk

2002-2004 Medlem af Intergruppen og medlem af Internationaliseringsudvalget.

2002 Medlem af Københavns Universitets task-force inden for e-learning

2001 Medlem af prioriteringsudvalget for internationaliseringsstipendier

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk, svensk og norsk.

ID: 12511