Rasmus Kristian Feldthusen

Rasmus Kristian Feldthusen

Professor

Medlem af:

   

  Uddannelse og grader

  2001 Ph.D.-graden, Københavns Universitet

  1996 Cand. jur., Københavns Universitet

   

  Ansættelser

  2012 Professor i formueret med særlig fokus på samspillet mellem virksomheder og samfund, KU

  2009 - Professor i arveret, KU

  2002-2009 Lektor, Det Juridiske Fakultet, KU

  1999-2002 Adjunkt, KU

  1996-1999 Ph.D.-stipendiat. KU

   

  Visiting scholarships o. lign.

  1997 King's College, London, Storbritannien

  1998 Max Planck, Hamburg, Tyskland

   

  Interne hverv og administration

  2014, april - Fagansvarlig for Skatteret, Selskabsskatteret og International Taxation

  2013, feb. - 2013, juli - Vice-uddannelsesleder

  2012, aug. - 2013, jan. - Vice-studieleder

  2011 - 2012, juli - Studieleder

  2011. feb. - 2013, jan. - Formand for Det Juridiske Studienævn

  2010, juni Vicestudieleder

  2008-2010 Ansvarlig for Det Juridiske Fakultets processpil,

  2008-2009 Medl. af styregruppen. for Studieordning 2011

  2009 Medl. af arbejdsgruppen for kvalifikationskravene til lektorer og professorer

  2008 - Fagleder, Arv og pension

  2008 Formand for arbejdsgruppe vedrørende procedurer for skriftlige eksaminer

  2008 Vice-studieleder

  2008 Mentor, Københavns Universitet

  2006 - Fagansvarlig, kursusfaget Privat generarationsskifte

  2005-2011 Fagleder, Familie- og arveret

  2004 Vikarierende fagleder, Familie- og arveret

  2002 -2013, jan. Medlem af Det Juridiske Fakultets Studienævn

  2002-2004 Fagansvarlig for Den offentlige sektor og samfundsøkonomien

  2002-2004 Fagansvarlig for Udvidet regnskabsforståelse

  2002-2004 Fagansvarlig for Virksomhedsledelse og driftsøkonomi

  2002-2004 Fagansvarlig for Økonomi og regnskab

  2002-2004 Fagansvarlig for Fagengelsk

  2002-2004 Fagansvarlig for Fagfransk

  2002-2004 Medlem af Intergruppen og medlem af Internationaliseringsudvalget.

  2002 Medlem af Københavns Universitets task-force inden for e-learning

  2001 Medlem af prioriteringsudvalget for internationaliseringsstipendier

  Sprogkundskaber

  Dansk, engelsk, svensk og norsk.

  ID: 12511