Peter Pagh

Peter Pagh

Professor

Peter Pagh-Rasmussen, der er født i 1953, startede efter 10 år som jord- og betonarbejder i 1986 på jurauddannelsen, der blev afsluttet i 1990, hvorefter han startede som undervisningsmanuduktør i bl.a. EU-ret og forvaltningsret parallelt med arbejde som advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Qvist & Stanbrook. I 1992 blev han ansat som seniorstipendiat ved det juridiske fakultet og var fra 1995-1999 lektor i formueret. Efter antagelsen af doktordisputats om miljøansvar blev han i 1999 ansat som professor i miljøret på Københavns Universitets Juridiske Fakultet, hvor han siden bl.a. har undervist i Miljøret, Fast ejendom – regulering og køb, Offentlige myndigheders erstatningsansvar og i de internationale fag: International Environmental Law, EU Environmental Law og Climate Law. Pagh var fra 1998-2005 formand for Albertslund Kommunes beboerklagenævn. Publikationslisten omfatter mere end 15 juridiske bøger om især miljøretlige emner samt ca. 350 artikler i indenlandske og udenlandske tidsskrifter. Pagh har siden 2003 været chefredaktør på tidsskriftet, Miljøretlige Afgørelser og Domme. Peter Pagh har siden 2006 virket som voldgiftsdommer under Voldgiftsinstituttet og var i 2007 konstitueret landsdommer ved Østre Landsret i 10 måneder. Har senest været medlem af Justitsministeriets udvalg vedrørende rockerborge og Miljø- og Fødevareministeriets ekspertudvalg om fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen. Pagh er ridder af Dannebrogsordenen.

Sprogkundskaber

Dansk og engelsk

Uddannelse

Cand.jur. 1990 - Dr. Jur. 1999

ID: 6842