Mette Volquartzen

Mette Volquartzen

Postdoc

  • JUR Center for Interdisciplinary Studies of Law

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 6B Bygning 6B (Afsnit 3), Bygning: 6B-4-24

    Telefon: +4535334920Mobil: +4560514793

Aktuel forskning

Politiet er fællesnævneren for min forskning. Emneordene er politiret, plural policing, predictive policing, politihistorie, magtanvendelse, den private sikkerhedsindustri, retssikkerhed, indenrigssikkerhed og kriminologi. I mit nuværende projekt (2019-2021) vil jeg undersøge, hvordan samarbejdet mellem Forsvaret og Politiet vedrørende ”særlig hjælp” fungerede i perioden 1971-2018. Nærmere bestemt:

  • Forhistorien som førte frem til etableringen af særlig hjælp-begrebet i 1971.
  • Den historiske udvikling på operativt plan i perioden, dvs. hvilke typer indsatser blev der bevilget ”særlig hjælp” til, hvordan samtrænede de civile og militære kapaciteter, udviklingstendenser etc.
  • Det juridiske kompleks vedr. ”særlig hjælp” i perioden.
  • Udviklingen frem mod Lov 708, 2018.
  • Den danske udvikling i nordisk/internationalt komparativt lys.

Projektet bygger på en unik adgang til klassificeret materiale vedr. Forsvarets og Politiets samvirkeoperationer i perioden. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og udføres i et samarbejde mellem Center for International Law and Governance (CILG) og Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori (IMK) ved Forsvarsakademiet (FAK). Ledelsen af forskningsprojektet varetages af professor Jens Elo Rytter (CILG, KU), og den forsvarshistoriske del af projektet leveres af lektor Rasmus Dahlberg (FAK IMK).

ID: 45033899