Mette Hartlev

Mette Hartlev

Professor

Sprogkundskaber

Engelsk
Fransk
Tysk

Ansættelser

2007 -          Professor i Sundhedsret

1996 - 2007  Lektor i Sundhedsret


1993 - 1996  Adjunkt i Forvaltningsret


1990 - 1993  Kandidatstipendiat


1989 - 1990  Introduktionsstipendiat


1986 - 1989  Juridisk konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

 

Uddannelse

1986: Cand. jur. Århus Universitet


1993: PhD Københavns Universitet


2006: Dr. Jur. Københavns Universitet

 

Forskningsprojekter og netværk

2013-2016         The Genomic History of Denmark. Finansieret af Københavns Universitets Excellence Programme for Interdisciplinary Research

2013-2016         Governing Obesity. Finansieret af Københavns Universitets Excellence Programme for Interdisciplinary Research     

2012-2015       COST Aktion IS1103 : Adapting European health systems to diversity (ADAPT). Udpeget som dansk management committee member

2009-2014       UNIK-projekt: Food, Fitness and Pharma. https://foodfitnesspharma.ku.dk/   Finansieret af  Videnskabsministeriet

2007-               Nordic Network for Research in Biomedical law, finansieret af NordForsk. Medlem af management board

2007-2009       Determining the Ethical and Legal Interest in Privacy and Data Protection for Research Involving the Use of Genetic Databases and Bio-banks (PRIVILEDGED). Koordineret af professor David Towend, University of Masstricht. Finansieret af EU (6. rammeprogram) 

2004-2006       Cloning in Public. Farm Animal Cloning and the Public. Koordineret af professor, dr. phil,Peter Sandøe, LIFE. Finansieret af EU (6. rammeprogram)

2004-2006       Creating Science: Crafting stem cell research in a moral landscape. Koordineret af professor, dr. phil.Lene Koch, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Finansieret af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

2004-2006       EU-RECA, Delimiting the research concept and research activities, Specific Targeted Research Project. Koordineret af professor Søren Holm, University of Manchester. Finansieret af EU (6. rammeprogram)

2002-2004       PRIVIREAL, Privacy Protection in Biomedical Research. Koordineret af professor Deryck Beyleveld,University of Sheffield,UK. Finansieret af EU (5. rammeprogram)

1994-1996       Den Offentlige Sektors Vilkår og Fremtid. Koordineret af professor Torben Beck Jørgensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Finansieret af DJØF

1993-1999       GRAN, Bioetik – grundlagsproblemer og anvendelse. Koordineret af professor, dr. theol Svend Andersen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universtitet og professor, dr. phil.Peter Sandøe, LIFE. Finansieret af de 5 forskningsråd

 

Redaktionelle hverv

2010-           Medlem af editorial board for European Journal of Health Law

2006-           Medlem af redaktionsråd for tidsskriftet Etikk i praksis

1990-2004    Medlem af redaktionspanelet for det nordiske tiddskrift Retfærd

1992-1998    Dansk redaktør for det nordiske tidsskrift Retfærd

1993-1996    Nordisk redaktør for det nordiske tidsskrift Retfærd

 

Universitetsadministrative funktioner

2012-              Forskningscenterleder, Welma, Det Juridiske Fakultet

2012-              International ansvarlig ved Det Juridiske Fakultet

2006-2011       Studieleder

2006-2011       Medlem af Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR)

2003-2008       Medlem af styregruppen for satsningsområdet Biocampus

2002-2003       Medlem af koordineringsgruppen for universitets tværfakultære satsningsområde bioteknologi

1998-2002       Medlem af Ankenævnet for eksamensklager ved Det Juridiske Fakultet

1998-2000       Medlem af Fakultetsrådet ved Det Juridiske Fakultet

1998 -              Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandlinger og videnskabelige stillinger i Danmark, Norge og Holland

 

Medlemskab af råd og nævn

2013-         Formand for bestyrelsen for Anti Doping Danmark

2012-         Næstformand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité

2011-         Medlem af advisory board for Deutches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften, Universitetet i Bonn

2009-2010  Medlem af udvalg nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på revision af det videnskabsetiske komitésystem (betænkning 1515, 2010)

2006-2010   Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Etik, Filosofi og Metode

2003-2008   Medlem af Nordic Committee on Bioethics

2002-          Formand for bestyrelsen for Center for Bioetik og Risikovurdering (udpeget af Københavns Universitet)

2003-2005   Medlem af Det Etiske Råd

2003           Medlem af Bioteknologisk Fremsyn, nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

2002-2003   Formand for udvalg nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedrørende revision af lov om de videnskabsetiske komiteer (betænkning 1413, 2003)

2000-2003   Næstformand i Det Etiske Råd

1999-2002   Medlem af bestyrelsen for Center for Etik og Ret

1996-1997   Formand for Sundhedsministeriets og Forskningsministeriets udvalg om information og samtykke ved forsøg på mennesker (betænkning 1335, 1997)

ID: 11751