Jørn Vestergaard

Jørn Vestergaard

Professor emeritus

Jørn Vestergaard
professor i strafferet

Forskningsområder
Strafferet, straffeprocesret, straffuldbyrdelse, fængsler, unge kriminelle, international strafferet og straffedomstole, EU-strafferet, antiterrorlovgivning, udleveringsret og den europæiske arrestordre, politistrafferet, psykiatriret, reglerne om lægelig dødshjælp, mv.

Seneste bogudgivelser:
Specialeskrivning for jurastuderende, 2019, 51 sider.
Forbrydelser og andre strafbare forhold, 3. udgave 2018, 335 sider.
Straffeproces - grundtræk af dansk strafferetspleje, 2017, 259 sider.
Strafferetlige sanktioner, 2. udgave 2017, 234 sider.
Strafferetlige og straffeprocessuelle opgaver og lektionsplaner, 2017, 281 sider.

Eksterne hverv
2019- :       Medlem af Den uafhængige kontrol- og styregruppe
                   i teledatasagen, nedsat af Justitsministeren
2019- :       Medlem af Advisory Board for My Law Story
2015- :       Medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder
2013-18     Medlem af bestyrelsen for Domstolsstyrelsen
2009- :       Medlem af Advokatrådets Center for Retssikkerhed
2009-14:    Medlem af bestyrelsen for Psykiatrifonden

Interne hverv og administration
2006-2014: Prodekan, Det Juridiske Fakultet, KU
2014:          Konstitueret dekan (jan-mar 2014)
2010-2013: Medlem af Københavns Universitets forsknings- og innovationsråd, KUFIR
2010-2012: Medlem af styregruppen for Sustainability Science Center (SSC), KU, 
                         videreførelse af temaklynge om tværvidenskabelig 
                         forskning i globaliseringens udfordringer, klimaforandringer,
                         naturressourcer, miljø mv.
2009-2014:  Medlem af styregruppen for satsningsområdet Europaforskning
                         (EURECO), KU
2007-2104:  Formand for PersonaleKompetenceUdvalget (PKU), KU
2007-2012:  Formand for Det Juridiske Fakultetsbiblioteksudvalg
2006-2010:  Koordinator for Fakultetets bidrag til samarbejdet under
                         International Alliance of Research Universities (IARU)
2004-2006:  Forskningsafdelingsleder, Forskningsafdeling III, Det Juridiske Fakultet, KU
1992-2019:  Fagleder for faget Strafferet og straffeprocesret på 
                          den juridiske bacheloruddannelse
1992-2019:  Fagansvarlig for de strafferetlige kursusfag på den
                          juridiske kandidatuddannelse
2006- :        Bestyrelsesmedlem, Sasakawa Fonden (SYLF), KU
2002-2004:  Institutleder, Det Retsvidenskabelige Institut D, KU
1985-1987:  Institutbestyrer for Kriminalistisk Institut, KU
1977-1979:  Institutbestyrer for Kriminalistisk Institut, KU
1996-1999:  Formand for Det Juridiske Studienævn, studieleder,
                         formand for Kursusudvalget på den Juridiske kandidatuddannelse

Ph.d.-vejledning og adjunktvejledning
Jørn Vestergaard har de senere år været vejleder for 10 ph.d.-stipendiater.

 • Miriam Cullen: Competing Imperatives: The United Nations Security Council and International Justice. Afsluttet 2017.
 • Sabba Mirza: Æresrelaterede forbrydelser. Afsluttet 2017.
 • Niéves Molina Clemente: Rehabilitation of victims under international criminal law. Afbrudt.
 • Jakob Schiøler: Fuldbyrdelse af fængselsstraf. Afsluttet 2011.
 • Louise Victoria Johansen: Straffesagers forløb i lyset af tiltaltes sociale og personlige baggrund. Afsluttet 2012.
 • Artur Appazov: Vidners retsstilling ved internationale straffedomstole. Påbegyndt 2008.
 • Iryna Marchuk: Criminal Intent in International Criminal Law. Afsluttet 2011.
 • Anders Henriksen: Den internationale 'krig mod terrorisme'. Afsluttet 2007.
 • Peter Vedel Kessing: Terrorisme og internationale menneskerettigheder. Afsluttet 2008.
 • Trine Baumbach: Det strafferetlige legalitetsprincip. Afsluttet 2008.

Deltagelse i forskningsnetværk

 • Leder af Det Juridiske Fakultets forskningsgruppe International Crime and Criminal Law Research (iCrim)
 • National contactpoint for European Criminal Law Academic Network, ECLAN. Member of the network's management committee.
 • National representative in International Association for Penal Law, AIDP.
 • Participant in various experts' meetings om cooperation in criminal matters by invitation of the Commission
 • National correspondent in a research project on corruption in public procurement in EU, awarded by the Commission
 • National correspondent in a research project on illicit drug trafficking in EU, awarded by the Commission
 • National correspondent in a research project on criminal responsibility for legal persons, awarded by tje Commission
 • National correspondent in a research project on freedom, justice and security in EU, initiated by F.I.D.E.
 • National correspondent in a research project on judicial cooperation in the EU, awarded by the Commission
 • National correspondent in a research project on mutual recognition in criminal matters, awarded by the Commission
 • National correspondent for European Arrest Warrant Projekt, Eurowarrant
 • National correspondent for Project on the European Arrest Warrant, Kraków Jagiellonian University, Chair for Criminal Procedure, Konrad Adenauer Stiftung, Poland
 • National focal point for International Police Executive Symposium
 • Member of review board for DIIS's Studies in Terrorism and Counterterrorism, Danish Institute for International Studies

Visiting scholarships o.lign.
1980: Visiting Scholar, American Council of Learned Societies. Affiliated with Center for the Study of Law and Society, UCLA Berkeley, January-August 1980
1979: Visiting Scholar, American Council of Learned Societies. Affiliated with New York University School of Law, September-December 1979.

 

Sprogkundskaber

 • Dansk og tilgrænsende skandinaviske sprog 
 • Engelsk 
 • Tysk

Uddannelse

Professor i strafferet

ID: 4434