Janne Rothmar Herrmann

Janne Rothmar Herrmann

Professor

Primære forskningsområder

Aktuel forskning

  • Principal Investigator "Conceptualizing a Human Right to Menstrual Health - Breaking Societal Taboos and Promoting Female Health" (bevilget af DFF)

Deltager i "Den uvildige udrednig af "spiralsagen" og den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland og på efterskoler i Danmark med grønlandske elever i årene fra 1960 til og med 1991" (2023-2025).

Medlem af regeringens Udvalg for en mere værdig død (2024)

I sin forskning arbejder Janne Rothmar Herrmann med retlig regulering af sundhedsteknologi og bioetiske dilemmaer. Arbejder navnligt med reproduktive rettigheder og reguleringen af assisteret reproduktion, abort, seksualundervisning, prævention mv.

Hun fungerer som ekspert bedømmer for EU-Kommissionen i Horizon2020-programmet og er af Forskningsministeren udpeget som medlem af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Hun er governor for World Association for Medical Law (siden 2018), medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode og tidligere medlem af Nordic Committee on Bioethics (2010-2015 & igen 2021-2023), ligesom hun tidligere har været valgt ind i Board of Directors for European Association of Health Law og var af Justitsministeren udpeget som medlem af Dataetisk Råd 2019-2023. 

Hun har udgivet flere bøger indenfor sit forskningsfelt:

The Cryopolitics of Reproduction - A New Scandinavian Ice Age, Emerald (med Kroløkke, Petsersen, Bach, Adrian, Hansen, Petersen), 2019

- Retten om de døde, DJØFs Forlag 2016

- Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg - om håndteringen af retlige hybrider, Jurist- og   Økonomforbundets Forlag, 2008.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Janne Rothmar Herrmann vejleder BA-projekter og kandidatspecialer indenfor bl.a. følgende emner:

  • Bioret og sundhedsret
  • Persondataret, privatlivsbeskyttelse & teknologi, individets grundlæggende rettigheder

Janne Rothmar Herrmann underviser i følgende fag:

  • Retssystemet og juridisk metode
  • Bioret
  • Sundhedsret

Fagledelse:

  • Retssystemet og juridisk metode (BA)
  • Bioret (KA)

ID: 11761