Janne Rothmar Herrmann

Janne Rothmar Herrmann

Professor


Uddannelse
2008:      Ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2002:      Cand.jur., Københavns Universitet

Ansættelser
2022               Professor i sundhedsret og bioret
2018-2022      Professor med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi
2011 - 2018    Lektor i bioret
2008 - 2011    Adjunkt
2008 - 2008    Videnskabelig assistent 
2005 - 2008    Ph.d. stipendiat, Det Juridiske Fakultet 
2002 - 2005    Juridisk Konsulent, Sta og Dlfa

Forskningsophold mv
2018-19:   Medlem af DFF International Network (med Academic College Tel Aviv, Ben Gurion University  of the Negev og SDU)
2017:        Tildelt Visiting Scholarship på Queen Mary University of London
2009:        English Legal Methods, University of Cambridge
2006:        Visiting researcher på Max Planck Institut für internationales und ausländisches
                Strafrecht, Freiburg

Forskningsbedømmelser

2017:        Faglig bedømmer for det Færøske Forskningsråd
Siden 2016- :      Fungerer som faglig ekspert og etik ekspert for EU Kommissionen ved bedømmelsen   af Horizon2020 forskningsansøgninger indenfor en række calls og actions
2014:        Bedømmer for Innovationsfonden, Erhvervsforskerudvalget


Eksterne hverv og administration

2022-: Medlem af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
2020-2027 Medlem af Styrelsen for Forskning og Uddannelses referencegruppe for Horizon Europe   (tema Sundhed)
2019-2022 Medlem af Dataetisk Råd, udpeget af Justitsministeren
2017-2021 Suppleant i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, udpeget af Forskningsministeren
2017-2020 Formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator
2013-2018 Beskikket som censor ved lægeuddannelserne og de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark i videnskabsteori/etik/sundhedsjura
2010-2015 Medlem af Nordisk Komité for Bioetik, udpeget af Nordisk Ministerråd

Bevillinger
2019-2022:Partner i Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life (DFF)
2018-2021:Principal Investigator Reconceptualising Reproductive Rights (DFF)
2017-2020:Partner i Ice Age. Entagled Lives, Times and Ethics in Fertility Preservation (DFF)
2018-2020:Partner i JURFAST - Juridiske rammer for forskeres brug af sundhedsdata (Lundbeckfonden)
2013-2016: Co-Principal Investigator på "Global Genes, Local Concerns" og "Precise    Genetic Engineering", bevillinger givet under KUs stjerneprogram for interdisciplinær forskning
2009:          Axel H's Rejselegat
2008:          Det Finneske Legat
2006:          Axel H's Rejselegat
2005:          Ph.d. stipendium, bevilling givet under KUs satsningsområde BioCampus

Fagledelse

  • Retssystemet og juridisk metode (BA)
  • Bioret (KA)

Sprogkundskaber

  • Engelsk
  • Fransk
  • Tysk

ID: 11761