Alle ansatte tilknyttet forskningsområdet – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Forskningsområdet

Helle Vogt

Helle Vogt

Professor

Uddannelse:

2009    BA i jura, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

2005    Ph.d. i retsvidenskab, Københavns Universitet.

2001    Cand. mag. i historie, Københavns Universitet. 

Ansættelser:

nov. 2009- Lektor i retshistorie, Det Juridiske Fakultet, København

nov. 2007-nov. 2009  Adjunkt i retshistorie, Det Juridiske Fakultet, København.

2005-2007 Ekstern lektor og forskningsmedarbejder på Det Juridiske Fakultet København.

2001-2005 Ph.d.-stipendiat på Det Juridiske Fakultet, København.

Videnskabeligt fokusområder:

Strafferet, slægt, familie, arv, ejendomsrettigheder, donationskulturer, ret og religion. primære forskningsområder. Middelalder og tidlig moderne tid.

Udvalgte administrative hverv:

2013- Studieleder

2010- Fagleder i retshistorie. 2005-2007 Fungerende fagleder i retshistorie.

2003- Medarrangør af internationale forskerkonferencer, der årligt eller hvert andet år gennemføres som Carlsberg Academy Conferences on Medieval Legal History, afholdt på Calsberg Akademi i Valby eller Aarhus Universitet.

ID: 982726