Helle Krunke

Helle Krunke

Centerleder, professor, Professor

Medlem af:


  Uddannelse, grader, ærestitler:

  2023:             Jur Dr. h.c., Lunds Universitet

  2003:             Ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  1999:             Cand.jur., Københavns Universitet

  1990 - 1992:   Studerende på aktuarstudiet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU 

  1990:             Student (matematisk/fysisk linie)

  Ansættelser

  2010-:        Professor i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  2007-2010: Lektor i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  2003-2007: Adjunkt i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  2002-2003: Amanuensis, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  1999-2002: Ph.d.-stipendiat i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  1999:         Fuldmægtig, Økonomiministeriet

  Visiting scholarships o.lign. 

  2016:         International Chair, Institute for Political Science, LUISS, Rome, Italien

  2007:         Visiting fellow ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Italien

  2000-2001: Visiting Academic, University of Bristol, England 

  Forskningsledelse

  2020-: Head of Centre for Eueopean and Comparatice Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen.

  2018-2021: Danish partner and teamleader in the Horizon2020 project DEMOS on 'Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe': https://demos-h2020.eu/en/.

  2019-2022: Danish partner and teamleader in the Jean Monet Network 'BRIDGE' on the future of the European Union: https://bridgenetwork.eu/

  2019-2022: PI for the NOS-HS-funded network 'CONNOR 2030: Constitutionalism in the Nordics' on current constitutional challenges: Digitalization, climate change and migration. 

  2016-2020: PhD skoleleder, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  2012-2016: Daglig leder for Centre for European Constitutionalization (CECS), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (centeret skiftede i 2014 navn til Centre for Comparative and European Constitutional Studies (CECS)

  2010-11: Gennemført ledelseskursus i ledelsesudvikling på Københavns Universitet for fag- og forskningsgruppeledere (HR&Organisation i samarbejde med HDP-Summit)

  2010-:            Medlem af ledelsen for forskningscenteret Centre of European Constitutionalization and Security (CECS),  Det Juridiske Fakultet, KU, med ansvar for forskningskoordinering og ekstern finansiering.

  2010-: Tovholder for forskningsgruppen om europæisk integration og samarbejde, CECS.
  2007-2008:     Medlem af styregruppen for det tværfakultære forskningsprojekt "Media, Europeanisation, Democracy and Culture (MEDEC)", KU.
  2007-2008:     Medlem af styregruppen for det tværfakultære forskningsprojekt "Europeanization, welfare and democracy (EWED)", KU.
  2007:             Tovholder for det tværfakultære forskningsprojektet "Globaliseringens udfordringer", KU, (en af repræsentanterne for Det Juridiske Fakultet).

  Fagledelse

  Fagleder for faget "Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret" (studieordningen 2011) samt en række KA-fag.

  Eksterne hverv og forskningsnetværk

  2020: Medlem af reformudvalget under Folketingets Europaudvalg 

  2020: Medlem af internationalt panel som skal evelauere Det Juridiske Fakultet, Lunds Universitet Sverige.

  2018-: First Vice President for International Association of Constitutional Law (IACL): http://www.iacl-aidc.org/en/.

  2018-: Medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende trossamfund

  2018-: Vuderer ansøgninger for Det Norske Forksningsråd. 

  2017: Medlem af internationalt panel som evaluerede forskningen ved Rotterdam Graduate Law School, Holland. 

  2015-: Medlem af forksningsnetværket IMODEV (L'Institut du Monde et du government, University of Sorbonne) om open government.

  2014-2018: Udpeget som medlem af Excecutive Committee for International Association of Constitutional Law (IACL): http://www.iacl-aidc.org/en/.

  2013-: Upeget som stedfortræder til Valgnævnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Interne hverv og administration

  2020-: Head od Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

  2017-2019: Member of a committee on excellence in research, appointed by the Vice Dean of Research, (produced a report), Faculty of Law, University of Copenhagen

  2016-: Head of the PhD School, Faculty of Law, University of Copenhagen.

  2016-: Member of the Management Group, Faculty of Law, University of Copenhagen. 

   2015-: Medlem af Academic Board for EURECO (inter-faculty network on reserach in EU).

  2013-14: Medlem af ansættelsesudvalget til besættelse af stillingen som dekan for Det Juridiske fakultet, Københavns Universitet

  2013-: Suppleant til KU senatet

  2012-: Medlem af Akademisk Råd; Det Juridiske Fakultet, KU

  2012: Mentor i mesterlære-mentorordningen ved KU

  2010: Medlem af KUA3-brugergruppe, Det Juridiske Fakultet, KU

  2010: Mentor i mentorordningen for yngre kvindelige forskere, KU

  2009-12:Medlem af Akademisk Råd, Det Juridiske Fakultet, KU
  2008-2009: Medlem af Udvalg vedrørende kvalifikationskrav til lektorer og professorer, Det Juridiske Fakultet; KU
  2008-2009: Mentor i mentor-ordningen for yngre kvindelige forskere, KU
  2007: Medlem af Udvalg vedrørende decentral organisering af TAP-gruppen, Det Juridiske Fakultet, KU
  2006-2009: Medlem af Akademisk Råd, Det Juridiske fakultet, KU
  2006-2009: Medlem af Arbejdsmiljøudvalget ved Det Juridiske Fakultet, KU
  2006: Medlem af en arbejdsgruppe nedsat af dekanen,
  vedrørende organiseringen af Det Juridiske Fakultet, KU
  1999-2000: Suppleant til Ph.D.-studienævnet, Det Juridiske Fakultet, KU

  Bedømmelsesudvalg/ansættelsesudvalg


  2020: Medlem af bedømmelsesudvalg til førsteamanuensisstilling ved Uppsala Universitet, Sverige.

  2020: Medlem af udvalg til professorvurdering, Universitetet i Agder, Norge.

  2020: Medlem af ansættelsesudvalg til professorater, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

  2019: Medlem af bedømmelsesudvalg for PhD afhandling, Sapienza Universtitet, Rom.

  2019: Medlem af bedømmelsesudvalg for PhD afhandling, Stockholms Universitet, Sverige.

  2019: Medlem af ansættelsesudvalg til lektorat/professorat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.  

  2016-2020: Medlem af en lanf række ansættelsesudvalg til stillinger som PhD-stipediat.

  2016: Medlem af bedømmelsesudvalg til professorater ved Oslo Universitet, Norge.

  2015: Medlem af bedømmelsesudvalg til et lektorat ved Syddansk Universitet, Danmark

  2015: Formand for bedømmelsesudvalg af PhD afhandling i EU forfatningsret, University of Reykjavik, Island

  2013: Formand for bedømmelsesudvalg nedsat til bedømmelse af et professorat i forfatningsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

  2012-13: Medlem af bedømmelsesudvalg nedsat til besættelse af en første amuniensis stilling ved Oslo Universitet, Norge

  2012: Medlem af bedømmelsesudvalg ved en docent-bedømmelse ved Uppsala Universitet, Sverige  

  2012: Formand for PhD-bedømmelseudvalg, Reykjavik Universitetet, Island

  2008-: Bedømt en lang række ansøgninger om Ph.D.-stillinger  

  Ph.d.-vejledning

  2022-: Vejleder for Ricardo Andres Vasquez Dazarola på et projekt om fake news og valg

  2022-: Vejleder sammen med Eirik Holmøyvik for Axel Jonsson på et projekt om forhåndskontrol med love, Bergen Universitet 

  2021-: Vejleder for Emilie Topp Bluitgen på et projekt om klimaforandringer og magtfordeling

  2018-: Vejleder for Simon Drugda på et projekt om 'Judicial Reputation' 

  2017-: Vejleder for Katarina Hovden på projektet 'Balancing the righjts of nature and human rights'

  2016-2018: Vejleder for PhD-stipendiat Katarina Hyltén-Cavallius (bi-vejleder Catherine Jacquesson) 

  2015-2019: Vejleder for PhD stipendiat Sune Klinge på projektet ‘The horizontal effect of European Union law from a national Danish perspective’ 

  2013-2016: Vejleder for PhD-stipendiat Graham Butler på projektet: Parliamentary involvement in the European Foreign and Security Policy (national and EU level)

  2010-2014-: Vejleder for Ph.D.-stipendiat Desmond Johnson på projektet: A Comparative Analysis of the Impact the Lisbon Treaty has on the Institutional balance between EU Competence and Member State Sovereignty

  2009-2012: Vejleder for Ph.d.-stipendiat Urska Sadl på projektet: Legal Reasoning of the European Court of Justice: Making a Case for Precedent

  Adjunkt/post doc vejledning

  2021-: Post Doc Mikele Schultz-Knudsen

  2020-: Tenure Track Adjunkt Sune Klinge 

  2020-: Tenure Track Adjunkt Hanna Eklund

  2014-: Adjunkt-vejleder for Adjunkt Ph.D. Roberta Mungiano (sammen med Morten Broberg)

  2010-2013: Adjunkt-vejleder for Adjunkt Ph.D. Bart Van Vooren 

  Internationale ekspertudtalelser
   

  2010: Bidraget til en videnskabelig undersøgelse ved Sussex European Institute, University of Sussex, UK, med titlen: Referendum Pledges of National Governments on European Integration

  2010: Bidraget til en videnskabelig undersøgelse ved Maastricht University med titlen: Research on the procedural embedding of constitutional review 

  2009: Bedt om at afgive "evidence" til House of Lords, UK, (til rapporten "Codecision and National Parliamentary Scrutiny". Se House of Lords, European Union Committe, 17th Report, Session 2008-2009)

  Internationale blå bøger

  2011-: Optaget i "Worlds Who is Who of Women", International Biographical Centre, Cambridge, England

  2010-: Optaget i "Who is Who in the World", N.J., USA. International blå bog.
  2010-: Optaget i "2000 outstanding intellectuals of the 21st Century, 2010", International Biographical Centre, Cambridge, England (+ udpeget til "Top 100 Professionals 2010" samme sted), International blå bog.

   
   

  Uddannelse

  PhD

  ID: 7572