Hanne Marie Motzfeldt

Hanne Marie Motzfeldt

Professor

 • JUR Forskningscenterområdet

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 6A Bygning 6A (Afsnit 3), Bygning: 6A-3-38

  Telefon: +4542800611Mobil: +4542800611

Medlem af:

  Forskningsprofil

  Hanne Marie er professor i forvaltningsret og digitalisering. Hun er fagligt stærkt funderet i den almindelige forvaltningsret, og har de seneste år forsket i reguleringen af offentlige myndigheders brug af teknologier, herunder databeskyttelsesret, informationssikkerhed og tilgængelighed (såsom sprogkrav og handicapvenlighed). Udgangspunkterne for hendes forskning er dansk forvaltningsrets og EU-rettens regulering af udviklingen og brug af nye teknologier i den offentlige sektor.

  Undervisnings- og vejledningsområder samt uddannelsesledelse

  Hanne Marie underviser og vejleder inden for forvaltningsret, databeskyttelsesret, informationsret og compliance, ligesom hun har udgivet og bidraget til adskillige forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige lærebøger.

  Hun er fagleder for det obligatoriske forvaltningsretsfag på bacheloruddannelsen sammen med Rasmus Grønved Nielsen og Carina Risvig Hamer og med-fagansvarlig for valgfaget, Compliance i den offentlige sektor. På kandidatuddannelsen er hun fagansvarlig for faget databeskyttelsesret. Det er karakteristisk for Hanne Maries fagledelse og undervisning, at hun arbejder konstruktivt for at bruge digitale løsninger til at gøre uddannelse mere åben og tilgængelig for alle.

  Herudover er Hanne Marie Motzfeldt faggruppekoordinator for Faggruppen for Informationsret og persondataret. Hun deltager også aktivt uden for Juridisk Fakultet, f.eks. som medlem af arbejdsgrupper og i styregruppen for Studerendes Digitale Dannelse under 2023-programmet, der er forankret ved rektoratet på Københavns Universitet

  Øvrige organisatoriske bidrag og aktuelle forskningsprojekter

  På Juridisk fakultet, Københavns Universitet bidrager Hanne Marie organisatorisk som medlem af Akademisk Råd. Uden for fakultetet er hun bl.a. bestyrelsesmedlem i forskningsnetværket Nordic PerMed Law (Nordic Network for Personalized Medicine and Law. Hun underviser også på ph.d.-kurserne i  Offentlig Digitalisering og om Forskningsspørgsmål.

  Aktuelt leder Hanne Marie forskningsprojektet, Nordic Public Digitalisation and Rule of Law (DigiLaw), som skal afdække, hvordan fællesnordiske værdier som retssikkerhed og tillid til det offentlige bevares, samtidig med at borgerne kan opnå fordelene ved, at det offentlige bliver mere digitalt. Projektet gennemføres i samarbejde med Nordisk Ministerråds sekretariat og er støttet af Nordisk Ministerråd.

  Hanne Marie er herudover partner i projekterne Contestable Artificial Intelligence (AI) - Defining, evaluating and communicating AI contestability in health care, law and finance og Hvordan skaber digitalisering merarbejde i den offentlige sektor?. Begge projekter er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

  Impact og formidling

  Hanne Marie bidrager løbende til forskningsimpact som ekspert for  Det Europæiske Databeskyttelsesråd og som medlem af Djøfs Jurapanel. Herudover deltager hun ad hoc i udvalg o.lign., f.eks. EU-Kommissionens Expert Group on Liability and New Technologies/New Technologies formation og Det Etiske Råds ekspertgruppe om wearables.

  Tilsvarende bidrager Hanne Marie Motzfeldt løbende til formidling og varetager faste undervisningsforløb for DJØFs videreuddannelser. Også i forhold til formidling suppleres de faste hverv med ad hoc bidrag, f.eks. til universitets forskellige formidlingsindsatser og oplæg og sparringssessioner på f.eks. fakultetets uddannelsesdage, ved seminarer og workshops. Uden for universitetsregi bidrager Hanne Marie aktivt til især advokatbranchens konferencer, seminarer, webinarer mv. Hun har således de seneste tre år bidraget som taler og medarrangør ved mere end 50 nationale og internationale konferencer, workshops, seminarer, mv. Aktivitetslisten er tilgængelig her.

   

  ID: 12894648